040-0917/03 – Bezpečnost technologických procesů (BTP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš BernatíkGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza příčin a podmínek úniku látek, požáru a výbuchu. Vlastnosti a technickobezpečnostní parametry plynů a par hořlavých kapalin a jejich aplikace v bezpečnostní praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Analýza příčin a podmínek úniku látek, požáru a výbuchu. Vlastnosti a technickobezpečnostní parametry plynů a par hořlavých kapalin a jejich aplikace v bezpečnostní praxi.

Povinná literatura:

Bartlová. I., Balog. K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, 2. vydání, 191 s., ISBN 978- 80-7385-005-0 Bartová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002, 239 s., ISBN 80-86634-10-8 Goldfarb A.S. a kol.: Organic chemicals manufacturing hazards, 1981 by Butterworths, Ltd. ISBN 0-215-40409-5B

Doporučená literatura:

Guidelines for Chemical Transportation Risk Analysis, Center of Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineering, New York 1995, ISBN 0-8169-0626-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě zkapalněných plynů. Posouzení nebezpečí a prevence základních fyzikálních procesů – např. ohřevu, sušení, rektifikace. Specifické příčiny poruch reaktorů na základě jejich klasifikace, posouzení chemizmu technologických procesů z hlediska bezpečnosti a spolehlivostí. Rozbor konkrétních exotermických a endotermických chemických procesů (polymerace, dehydrogenace). Metody identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) technologických procesů. Bezpečnosti studie, význam a způsob zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.