040-0918/01 – Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti (LFvPB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuRNDr. Stanislav Malý, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL367 RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Lidský faktor alias Lidský činitel (různé prameny používají oba tyto české termíny) je termín, který řeší roli člověka v rámci funkčního systému. Tak, jako rozeznáváme výkonnost a spolehlivost technické části systému technického činitele), tak rozeznáváme výkonnost a spolehlivost lidské části systému (lidského činitele). Po velmi dlouhé období vývoje člověkem vytvořených systémů se řešila převážně výkonnost a spolehlivost technologií, přičemž výkonnost a spolehlivost člověka byla řešena pouze marginálně. Tento předmět si klade za cíl představit studentům doktorského studia význam lidské výkonnosti a selhávání lidského činitele v rámci efektivity a hlavně spolehlivosti (bezpečnosti) člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání lidského činitele v současné době představuje minimálně tři čtvrtiny všech selhání. V rámci studia tohoto předmětu studenti získají poznatky o důležitých aspektech lidské výkonnosti, o hlavních zdrojích selhávání lidského činitele a především o opatřeních, které mohou snižovat rizika nežádoucích důsledků těchto selhávání v rámci průmyslové bezpečnosti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

1. REASON, J.: Human error, Cambridge University Press, New York, 2009, 302 stran. ISBN 978-0-521-30669-0 2. GERTMAN, D. I.; BLACKMAN, H. S. Human reliability and safety analysis data handbook, John Wiley and Sons, New York,1994, 448 stran.

Doporučená literatura:

1. KIRWAN, B. A guide to practical human reliability assessment, Tailor and Francis, UK, 1994, 592 stran. 2. KLETZ, T. Technický pohled na chyby lidského činitele, ICHE, UK vydání 1991, český překlad, 163 stran. 3. MATOUŠEK, O.; ZASTÁVKA, Z. Metody rozboru a hodnocení systémů člověk-stroj, SNTL, 1977, 173 stran. 4. PALEČEK, M.; MALÝ, S.; GIECI, A.. Spolehlivost lidského činitele, VÚBP,v.v.i., 2008, 136 stran. 5. BRIDGES, W. and TEW, R.: Human Factors Elements Missing from Process Safety Management (PSM), Process Improvement Institute, Knoxville, TN 37922 USA, 2010, 24 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studium se bude zabývat problematikou: 1. Způsoby posouzení vlivu lidského faktoru a teorie chybování (identifikace chyb a jejich příčin 2. metodologie, pravděpodobnosti vzniku chyby lidského faktoru), 3. spolehlivostí lidského faktoru a metodami hodnocení faktorů ovlivňujících spolehlivost lidského faktoru ve složitých pracovních systémech, 4. osobnostními determinanty jako základem spolehlivosti výkonu člověka, 5. ergonomií jako vědou o člověku v pracovních systémech, 6. úkolovými analýzami, 7. hierarchickými modely kauzality průmyslových havárií, 8. rizikovými faktory průmyslu, 9. motivačními přístupy k optimalizaci výkonu lidského faktoru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.