040-0919/01 – Nebezpečné látky (NL)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBAGarant verze předmětudoc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
KLO067 doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí. Hořlavost, výbušnost, oxidační schopnosti, toxicita, radioaktivita, biologická rizika (včetně GMO). Nekompatibilita chemikálií, „runaway“ reakce. Metody testování nebezpečných vlastností, jejich silné a slabé stránky. Interpretace výsledků testování s ohledem na bezpečnost při používání, dopravě a skladování. Management nebezpečných látek v podniku a při dopravě. Značení NL v kontextu ČR, Evropy a světa. Legislativa v ČR, Evropě a ve světě.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

BABRAUSKAS, V. Ignition Handbook: Principles and applications to fire safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. Issquah, WA98027, USA: Fire Science Publishers, A division of Fire Science and Technology. ISBN 0-9728111-3-3 CARSON, P. A., MUMFORD, C. J. Hazardous Chemical Handbook. [online]. Second edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. ISBN 07506 4888 0. Dostupné z: http://ccc.chem.pitt.edu/wipf/Web/HCH.pdf REACH - Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, omezování a povolování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky CLP - Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Doporučená literatura:

UNITED NATIONS. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Manual of Tests and Criteria [online]. Sixth Revised Edition. New York and Geneva: United Nations Publication, 2015. eISBN 978-92-1-057567-6. Dostupné z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev.6/1520832_E_ST_SG_AC.10_11_Rev6_WEB_-With_corrections_from_Corr.1.pdf Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu bude v souladu s tématem a zaměřením disertační práce vždy pro konkrétního studenta.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.