040-0921/02 – Protivýbuchová prevence (PvP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEP016 Ing. Petr Lepík, Ph.D.
STR017 doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání a rozšíření základních znalostí o vytváření nebezpečných koncentrací hořlavých prachů, plynů a par hořlavých kapalin, které se mohou vyskytovat v technologických procesech, jak za normálních provozních podmínek, tak při najíždění a odstavování technologie a také při poškození technologických zařízení. Student bude schopen definovat riziko vzniku výbušné atmosféry a aplikovat vhodná opatření vedoucí k jeho odstranění. Pochopení možnosti iniciace výbušných souborů ve výrobních procesech tak, aby student byl schopný uplatnění preventivních opatření k jejich omezení. Na základě analýzy a vyhodnocení nebezpečí požáru a výbuchu bude student schopný definovat vhodná opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Získané znalosti bude student umět aplikovat na vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Vlastnosti směsí hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, mlh a hořlavých prachů. Šíření tlakových vln a jejich účinek na okolí za různých pracovních podmínek. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Opatření aktivní a konstrukční protivýbuchové prevence. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu.

Povinná literatura:

DAMEC,J.: Protivýbuchová prevence. SPBI SPEKTRUM 8. Ostrava 1998. ISBN 80-86111-21-0. ŠTROCH, P.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3. ŠTROCH, P.: Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŽU, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0187-4. BABRAUSKAS, Vytenis. Ignition handbook: principles and applications to fire safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. Issaquah, WA: Fire Science Publishers, c2003, viii, 1116 p.ISBN 09-728-1113-3

Doporučená literatura:

BARTLOVÁ, I., DAMEC, J.: Prevence technologických zařízení, SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002, ISBN 80-86634-10-8. BARTKNECHT, Wolfgang. Explosionen: Ablauf und Schutzmassnahmen. New York: Springer-Verlag, 1978, x, 264 p. ISBN 0387086757. ECKHOFF, R. K.: Dust explosions in the process industry (3rd ed.), Amsterdam: Gulf professional publishing, 2003, ISBN 0-7506-7602-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku