040-0923/02 – Analýza rizik (AR)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš BernatíkGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v analýze rizik se zvláštním zřetelem na technologické procesy a přírodní rizika. Rizika jako fenomén a obecný problém jejich analýz.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v analýze rizik se zvláštním zřetelem na technologické procesy a přírodní rizika. Rizika jako fenomén a obecný problém jejich analýz.

Povinná literatura:

Bernatík A.: Plynná a kapalná paliva a jejich nebezpečné vlastnosti z pohledu prevence závažných havárií, Ostrava 2014, ISBN 978-80-7385-150-7 P.Danihelka: Analysis and Management of Risks of Dangerous Chemicals in Industry, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0084-5 Terje Aven: Quantitative Risk Analysis, ISBN-13: 978-0521760577 ISBN-10: 0521760577, Cambridge 2011

Doporučená literatura:

Marvin Rausand, Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, ISBN: 978-0-470-63764-7, Wiley 2011 ISO 31000 Risk Management ISO 31010 Risk Assessment Techniques

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování případová studie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní kategorie jsou: analýza rizik jako základní rozhodovací krok pro řízení rizik. Terminologie analýzy rizik, nejasnosti současného stavu terminologie v různých oblastech poznání a řízení rizik. Deterministický a probabilistický přístup k analýze rizik. Postup analýzy rizik – stanovení cíle, identifikace a zhodnocení nebezpečí, tvorba scénářů, modelování dopadů událostí, určení neurčitosti. Nástroje analýzy rizik podle ISO 31 010. Přehled a aplikace metod Dow F+EI, Dow CEI, FTA, ETA, HAZOP, CPQRA, MOSAR. Princip bariér a jeho využití. Analýza chronických rizik, ERA. Předmět doplněn o případové studie zaměřené individuálně na případy blízké konkrétním tématům disertačních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.