040-0926/02 – Vliv prostředí na člověka a BOZP (VPČB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuRNDr. Stanislav Malý, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
MAL367 RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z problematiky rizik vznikajících při pracovních činnostech, při obsluze strojů a zařízení, jakož i vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na chování člověka v pracovním procesu. Nástroje účinné prevence, odstraňování rizik u zdrojů a minimalizace jejich účinků. Dále předmět zahrnuje základní příčiny zdrojů poškození zdraví člověka při práci, charakterizuje pracovní podmínky a zátěž, uvádí základní činitele ovlivňující úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), komplex bezpečnostních a hygienických rizik, vliv lidského činitele na BOZP, vlivy pracovního prostředí i vlivy mimopracovní. Zdůrazňuje vliv fyzikálních vlivů (světlo, teplo a zima, záření ionizující a neionizujíc, hluk a vibrace), polohy při práci, účinek chemických látek, stres, sociální a psychologické vlivy. Jako zvláštní kategorií se zabývá environmentálními vlivy. Součástí předmětu je bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměřená na vodíkové technologie (výrobu, skladování, dopravu a využití vodíku pro komerční účely).

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Rizika, která vytváří člověk při pracovních činnostech a vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na rizikové chování člověka v pracovním systému. Prevence takových rizik u jejich zdrojů. Bezpečnostní rizika práce, hygienická rizika práce, vlivy pracovních systémů na životní prostředí a vlivy vodíkových technologií.

Povinná literatura:

Bártlová, I., Otáhal, A.; Prokop, P.: Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, VĚB-TUO, Ostrava 2000 (elektronická verze) Bašta,J., Hrdlička, F., Kolářová, H.: Člověk a prostředí. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03329-5. Klímová ,E. Martínek, J.: Člověk a společnost. MAPA Slovakia, Bratislava, 2003, ISBN 80-8067-009-9. Danková, E.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zákoníku práce a předpisech souvisejících. RoVS, Rožnov pod radhoštěm, 2003, ISBN 80-239-1394-8. Malý a kol.:Prevence pracovních rizik (díly 1 až 4), VÚBP, 2009, ISBN 978-80-86973-76-0. Goetsch D.L. Basics of Occupational Safety, Pearson, 2nd Edition, 2014, 528 pp.

Doporučená literatura:

Stranks, J.: Management Systems for Safety, Pitman Publishing, London, 1994, ISBN 0 273 60441 4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rizika vznikající při pracovních činnostech, rizika při obsluze strojů a zařízení, vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na chování člověka v pracovním procesu, nástroje účinné prevence, odstraňování rizik u zdrojů a minimalizace jejich účinků, základní příčiny zdrojů poškození zdraví člověka při práci, charakteristika pracovních podmínek a zátěže, základní činitele ovlivňující úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), informace o komplexních bezpečnostních a hygienických rizicích, vliv lidského činitele na BOZP (vlivy pracovního prostředí i vlivy mimopracovní), vliv fyzikálních faktorů PP (světlo, teplo a zima, záření ionizující a neionizujíc, hluk a vibrace), polohy při práci, účinek chemických látek, stres, sociální a psychologické vlivy, environmentálními vlivy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměřená na vodíkové technologie (výrobu, skladování, dopravu a využití vodíku pro komerční účely).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní