050-0003/01 – Nauka o nebezpečí (NoN)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
DOB78 Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nauka o nebezpečí (cyndinika) jako vědní obor. Základní koncepty bezpečnosti a nebezpečí, rizika a jejich řízení, vývoj obsahového významu těchto pojmů v čase, socio-kulturní kontext. Etika nebezpečí a jeho zvládání. Pojmy nebezpečí, bezpečnost, rizika, ohrožení atd. z gnoseologického hlediska. Cyndinika jako multidisciplinární věda, různé stupně a příčiny komplexity bezpečnosti. Systematický a systémový přístup k řešení bezpečnosti, obecná pravidla nástrojů a metod jejího studia. Bezpečnost systémů, vztah člověk- stroj, filosofie a psychologie managementu bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní koncepty bezpečnosti a nebezpečí, rizika a jejich řízení, hrozby, ohrožení, katastrofy. Vývoj obsahového významu těchto pojmů v čase, socio-kulturní kontext chápání a řešení rizik. Etika nebezpečí a jeho zvládání, nebezpečí jako filosofická kategorie. Pojmy nebezpečí, bezpečnost, rizika, ohrožení apod., z gnoseologického hlediska. Systematický a systémový přístup k řešení bezpečnosti, obecná pravidla nástrojů a metod jejího studia. Nauka o bezpečnosti jako multidisciplimární vědní disciplína, příspěvek přírodních věd, technických věd a společenských věd k řešení problémů v bezpečnosti. Specifické oblasti bezpečnosti – zdravotnictví a epidemiologie, pracovní prostředí, životní prostředí, sociální rizika, terorismus a válečné konflikty. Krize, jejich princip, vznik, rozvoj a řešení. Paradoxy krize jako rozvojového prvku společnosti. Zvládání krizí, vnitřní stabilita a odolnost společnosti.

Povinná literatura:

Kovář,L.: Hrozí lidstvu katastrofy? Rubiko Praha 2003, ISBN 808583992X Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk Assessment, Center for Chemical Process Safety (CCPS), ISBN:0-8169-0811-7 Guidelines for Analyzing and Managing the Security Vulnerabilities of Fixed Chemical Sites, Center for Chemical Process Safety (CCPS), ISBN: 0-8169-0877-X M.T. Todinov: Reliability and Risk Models, John Wiley & Sons 2005, ISBN-10: 0470094885 Časopisy: 112, Rescue Report, Spektrum

Doporučená literatura:

ČSN ISO 31000:2010 Management rizik - Principy a směrnice. Aven, T, and Renn, O.: Risk Management and Governance. Concepts, Guidelines and Applications. Heidelberg and New York (Springer 2010) Jovanovic, A.S.; Renn, O. and Schröter, R.: Social Unrest. OECD Reviews of Risk Management Policies. Paris (OECD Publishing 2012)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Zájem o rozvoj schopností samostatného myšlení, pokládání správných otázek, další možnost studia teorie nebezpečí a rizik. Využívat a kombinovat znalosti a dovednosti dosud získané studiem na FBI.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní koncepty bezpečnosti a nebezpečí, rizika a jejich řízení, hrozby, ohrožení, katastrofy. 2. Etika nebezpečí a jeho zvládání, nebezpečí jako filosofická kategorie. 3. Pojmy nebezpečí, bezpečnost, rizika, ohrožení apod., z gnoseologického hlediska. 4. Systematický a systémový přístup k řešení bezpečnosti, obecná pravidla nástrojů a metod jejího studia. 5. Specifické oblasti bezpečnosti – zdravotnictví a epidemiologie, pracovní prostředí, životní prostředí, sociální rizika, terorismus a válečné konflikty. 6. Krize, jejich princip, vznik, rozvoj a řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.