050-0007/01 – Seminář k aktuálním bezpečnostním otázkám (SABO)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL49 prof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s aktuálními hrozbami společnosti a možností veřejné správy ochrany proti nim.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Vysvětlení podstaty možných hrozeb pro obyvatelstvo a stát. Rozbor příčin a důsledků těchto hrozeb. Preventivní a represivní nástroje veřejné správy k eliminaci těchto hrozeb.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Ochrana obyvatelstva — modul E, učební pomůcka pro vzděláváni v oblasti krizového řízení, MV-GR HZS ČR, 2006 Mareš, M.: Terorismus v ČR, Centrum strategických studii Brno, 2005 I. vyd. ISBN 80-903333-8-9, 476 stran EICHLER. J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany — Agentura vojenských informaci a služeb, 2006. ISBN 80-7278-326-2 Drábová. D.: Jaderná energetika před černobylskou havárií a po ní. Vesmír 85, 133. 2006/3.

Doporučená literatura:

• Drábová. D.: Očekáváme renesanci jaderné energetiky? Vesmír 85, 585, 2006/10. • Řichová. Blanka: Uvod do současné politologie, Portál, Praha 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších požadavků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seminář je rozdělen do následujících oblastí: 1. Zpravodajské služby České republiky, jejich organizace, řízeni a postaveni v bezpečnostním systému České republiky. Dále se studenti seznámí s problematikou: Činnost zpravodajských služeb a státní zřízeni. Kontrola zpravodajských služeb. Metody sběru zpravodajských informaci. Mezinárodní spolupráce zpravodajských služeb. Zpravodajská operativní práce. Proč jsou zpravodajské služby tajné. 2. Problematika mezinárodních teroristických aktivit v Evropském prostoru a činnosti evropských teroristických skupiny (IRA, ETA a dalších), ale rovněž aktivitami na Blízkém a Středním Východě zaměřenými proti Izraeli a USA. Analyzovány budou skupiny zemí Latinské Ameriky. Probrány budou, rovněž akce zaměřené proti Izraeli a Turecku ze strany Sýrie a podpora svaté islámské války, či mezinárodni činnost Talibanu. Studenti se budou na semináři zabývat postavením Kuby a Korejské lidově demokratické republiky v protiteroristickém boji a rozebrána bude problematika ochrany produktovodů procházejících disponovanými teritorii. 3. Základní informace o jaderné bezpečnosti v souvislosti s provozem jaderných elektráren. Podrobněji se dotkne konstrukce reaktorů používaných v ČR. Dále bude uvedeno kontrola štěpné řetězové reakce, zajištění ochranných bariér, deterministický a pravděpodobnostní přistup k hodnoceni jaderné bezpečnosti. 4. Základní pravidla pro poskytováni humanitární pomoci v ČR. Obsah humanitární pomoci (věcná, finanční, duchovní, poradenská). Úkoly a činnost orgánů veřejné správy, humanitárních, církevních a charitativních organizaci, zařízeni CO. Příjem humanitární pomoci. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí (ČR, EU,NATO,OSN). Humanitární pomoc jako součást opatření nouzového přežiti obyvatelstva při mimořádných událostech. 5. Základní přehled politologické teorie. Smyslem této oblasti je doplnit a systematizovat obecné znalosti o politice a uspořádání společnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní