050-0011/01 – Metody rizikového inženýrství (MRI)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit zázemí pro řešení problémů (tzv. Problem Solving) v oblasti bezpečnostního inženýrství, které je dnes ve stádiu velkého rozvoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V průběhu studia předmětu se studenti seznámí s využitím analytických metod v oblasti rizikového inženýrství, jejich vzájemnými vazbami a s možnostmi jejich uplatnění v daném oboru. Využití bude demonstrováno na příkladech.

Povinná literatura:

D. Procházková: Metody, nástroje a techniky bezpečnostního inženýrství. V tisku. R. Hindls, S. Hronová, I. Novák: Analýza dat v manažérském rozhodování. Grada Publishing, spol. s r.o., Praha 1999, 358p., ISBN 80-7169-255-7.

Doporučená literatura:

M. Meloun, J. Militky: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha 2002, 764p, CD-ROM, ISBN80-200-1008-4. D. Procházková, B. Šesták: Kontrolní seznamy. Nástroj rizikového inženýrství. ISBN 80-7251-225-0, PA ČR, Praha 2006, 319p. R. Pitblado, R. Turney: R. Risk Assessment in the Process Industry, 2. Edition, Rugby : IChemE, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce a jeho obhájení

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metody, nástroje a techniky jsou rozdělené na: aplikace vybraných obecných metod (např. Analytical Hierarchy Process (AHP), Analýza metodou křížových interakcí, Analýza metodou stromu událostí (ETA – Event Tree Analysis), Analýza příčin a důsledků, Benchmarking, Citlivostní analýza a testy citlivosti, Diagram příčin a následků, Fullerova metoda, Riziková matice, metoda delfská, teorie extrémů atd.; speciálně upravené obecné metody pro analýzu a hodnocení rizik. Důraz je kladen na základní pracovní metody rizikového inženýrství a na příklady jejich použití.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní