050-0013/02 – Ochrana kritické infrastruktury (OKI)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0636 Ing. Heidi Janečková
RYS0055 Ing. Ondřej Ryška
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí rozpoznat vazby a vztahy v systémech kritické infrastruktury. Orientují se v zásadách hodnocení bezpečnosti prvků a systému prvků kritické infrastruktury. Umí aplikovat postupy managementu rizik a krizového managementu v procesu ochrany kritické infrastruktury.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Jsou prezentovány požadavky právního prostředí s vazbou na postavení a úkoly veřejné správy a právnických a podnikajících fyzických osob při ochraně kritické infrastruktury. Jsou vysvětleny základní postupy k uplatnění managementu rizik a krizového managementu při návrhu opatření k ochraně kritické infrastruktury. Student získá přehled o způsobech ochrany kritické infrastruktury ve vybraných zemích EU a NATO.

Povinná literatura:

1. VIDRIKOVÁ, D., BOC, K., DVOŘÁK, Z., ŘEHÁK, D. Critical Infrastructure and Integrated Protection. 1st edit. Ostrava, Czech Republic: Association of Fire and Safety Engineering, 2017. 205 p. ISBN 978-80-7385-190-3. 2. HROMADA, M. a kolektiv. Systém a způsob hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7385-140-8.

Doporučená literatura:

1. ŘEHÁK, D., CÍGLER, J., NĚMEC, P., HADÁČEK, L. Kritická infrastruktura elektroenergetiky: určování, posuzování a ochrana. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 79 s. ISBN 978-80-7385-126-2. 2. RINALDI, S.M., PEERENBOOM, J.P., KELLY, T.K. Identifying, Understanding and Analyzing Critical Infrastructure Dependencies. IEEE Control Systems Magazine, 21(6), 2001, 11-25. DOI: 10.1109/37.969131 3. ŘEHÁK, D., MARKUCI, J., HROMADA, M., BARČOVÁ, K. Quantitative evaluation of the synergistic effects of failures in a critical infrastructure system. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 2016, Vol. 14, pp. 3-17. ISSN 1874-5482. DOI: 10.1016/j.ijcip.2016.06.002 4. ŘEHÁK, D., HROMADA, M., RISTVEJ, J. Indication of critical infrastructure resilience failure. In Čepin, M., Briš, R. (eds) Safety and Reliability – Theory and Application (ESREL), CRC Press, London, 2017, 963-970, ISBN 978-1-138-62937-0. 5. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, P. Ochrana kritické infrastruktury. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7385-025-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta stanoveny nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do problematiky ochrany kritické infrastruktury - Strategie ochrany KI v ČR - Národní program ochrany KI v ČR - Právní zásady pro ochranu KI v ČR - Evropská KI - Aplikace managementu rizik v ochraně kritické infrastruktury - Aplikace krizového managementu v ochraně kritické infrastruktury - Plány krizové připravenosti subjektu KI - Plány zachování kontinuity činnosti - Bezpečnostní ochrana objektů KI - Ochrana informací při ochraně kritické infrastruktury - Ochrana kritické infrastruktury ve vybraných odvětvích - Ochrana vybraných odvětví kritické infrastruktury v odvětví – (Energetika, Vodní hospodářství, Zdravotní péče, Doprava, Nouzové služby, Veřejná správa)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Složení písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní