050-0016/01 – Ekonomika státu v krizových situacích (ESK)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER072 Ing. Lenka Černá
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s financováním systému krizového řízení na úrovni státu a fungováním ekonomiky státu za krizových stavů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozšiřuje znalosti studentů o státním rozpočtu, a to zejména o problematiku financování během krizových stavů. Dále se studenti seznámí se subjekty, které ovlivňují fungování ekonomiky státu, např. centrální bankou, Správou státních hmotných rezerv, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, systémem Eurozóny.

Povinná literatura:

[1] Peková,J.Veřejné finance. 3.vyd. Praha : ASPI, 2005. 527s. ISBN 80-7357-049-1. [2] Lajtkepová, E. Veřejné finance. 1.vyd. Brno : CERM, 2007. 151 s. ISBN 978-80-7204-495-5. [3] Beneš, J; Martinovičová, D. Krizový management. 1. Vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2004. 91 s. ISBN 80-214-2736-1

Doporučená literatura:

[4] Dvořák, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.vyd. Praha : Linde, 2005. 681 s. ISBN 80-7201-515-X. [5] Revenda, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4.vyd. Praha : Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace zadaných úkolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá financováním systému krizového řízení na úrovni státu a fungováním ekonomiky státu za krizových stavů. Rozšiřuje znalosti studentů o státním rozpočtu, a to zejména o problematiku financování během krizových stavů. Dále se studenti seznámí se subjekty, které ovlivňují fungování ekonomiky státu, např. centrální bankou, Správou státních hmotných rezerv, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, systémem Eurozóny. Další část předmětu bude věnovaná metodám posuzování ekonomických dopadů živelních pohrom a metodikám pro odhady nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní pohromou.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní