050-0017/01 – Organizace humanitární pomoci (OrgHP)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou, organizací a možnostmi humantitární pomoci, s důrazem na jejich využitelnost při zvládání následků rozsáhlých mimořádných událostí. Problematika předmětu je zaměřena především na organizace zapojené do celého procesu, jejich činnost a možnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Česká republika se neustále připravuje na možný vznik a potřebu řešení mimořádných události a jejich následků. Nejvyšší prioritu při této přípravě má příprava na zamezení rozvoje vlastní mimořádné události a její likvidaci. Řešení následků na majetku města a soukromých osob je proto odsouváno na pozdější dobu. Jednou z možností jak získat síly, které budou odstraňování následků provádět již paralelně se zásahem je využití dobrovolníků, kteří z různých pohnutek budou chtít pomoci. Problémem je však kdy, kteří dobrovolníci a jak mohou pomoci. Celá problematika je zaměřena především na organizace zapojené do celého procesu, jejich činnost a možnosti.

Povinná literatura:

SVOBODA, František. Filantropie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 116 s. Distanční studijní opora. ISBN 978-802-1044-777. FRIČ,P. : Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: výsledky výzkumu NROS a AGNES. 1. vyd. Praha: NROS,AGNES, 2001. 115 s. ISBN 80-902633-7-2 TOŠNER J., SOCANSKÁ O., Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Portál, Praha 2006, ISBN: 80-7367-178-6 FRIČ P., GOULLI, R., Neziskový sektor v České republice. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2001. 204 s. ISBN 80-86432-04-1 KIZÁKOVÁ, H.: Terminologie neziskového sektoru. Praha: ICN, 1997 KMOCH, V.: Humanitární charta a minimální standardy pro humanitární pomoc. Sdružení české katolické charity, Praha 2003, s. 277, ISBN 80-7178-865-1 ŠILHÁNOVÁ, H. Humanitární pomoc v systému sociální pomoci. Humanitární organizace v některých zemích západní Evropy. Bratislava: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1992. 45s. ISBN 80-7138-063-6. ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2004. 197 s. ISBN 80-247-0586-9. TOŠNER, J. Průvodce dobrovolnictví pro neziskové organizace. Praha : Hestia, 2003. VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9

Doporučená literatura:

Všeobecná deklarace lidských práv. In: http://www.osn.cz. OSN, 1948. Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf MADISON, Liz. Seven Faces of Philanthropy and Partnerships. In: Partnerships & Community Collaboration Academy: Managing By Network [online]. Phoenix: BLM National Training Center, 2012 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://www.ntc.blm.gov/krc/uploads/412/39_MbN_seven-faces-philanthropy.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průbehu semesetru je prováděna kontrola znalostí studentů formou diskuzí k aktuálnímu téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Historické souvislosti vývoje mezilidské pomoci, definice pojmů 2. Blok I. Formy poskytované pomoci (humanitární, charitativní a dobrovolnická pomoc) o Poskytování finanční pomoci o Poskytování materiální pomoci o Poskytování osobní pomoci 3. Blok II. Dobrovolnictví o Situace ve světě o Dobrovolnictví v ČR o Právní rámec dobrovolnictví a dárcovství 4. Blok III. Dobrovolnické a humanitární organizace o Organizace působící v České republice (ČČK, ADRA, Člověk v tísni, …) o Mezinárodní humanitární organizace (ICRC, UNHCR, UNICEF…) o Ostatní organizace s přímou vazbou na dobrovolnictví (UNOCHA, WHO..) 5. Úkoly a činnosti humanitárních organizací při mimořádných událostech velkého rozsahu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní