050-0018/01 – Protipovodňová ochrana (PPO)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí identifikovat jednotlivé prvky systému ochrany před povodněmi, získané poznatky zevšeobecnit a modifikovat v praxi. Dále umí interpretovat znalosti o fungování obdobných procesů v zahraničí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá problematikou povodní jako takových, jejich příčinami a projevy, zranitelnosti území povodněmi, připravenosti na povodně a řešení povodňových situací v území. Přednášky jsou rozděleny do čtyř bloků s následujícím zaměřením. První blok je zaměřen na všeobecnou problematiku vzniku a průběhu povodní a obecné požadavky ochrany před a při povodních v území. Druhý blok přednášek je zaměřen do oblasti právních, technických a metodických předpisů spojených s ochranou před povodněmi a jejich zdoláváním. Třetí blok přednášek je věnován zásadám projektování a realizace technických opatření při ochraně před povodněmi (hráze, poldry, atd.). Čtvrtý blok přednášek je zaměřen na zásady realizace záchranných, likvidačních a obnovovacích prácí při povodních.

Povinná literatura:

- JHA, Abhas K,BLOCH, Robin, LAMOND Jessica. Cities and Flooding - A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. International Bank for Reconstruction and Development. Washington, 2012. 638 s. ISBN (electronic): 978-0-8213-9477-9. - Adamec, V. a kol.: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva, Knižnice SPBI, Ostrava, 2012, 144 s., ISBN: 978-80-7385-118-7 - Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-65-5. 157 stran. - Václavík, V.: Přednášky k předmětu Protipovodňová ochrana - Václavík, V.: Účelové nádrže a rybníky - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - Prováděcí, technické a metodické pokyny k ochraně před povodněmi

Doporučená literatura:

- DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks - Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, SPBI Spektrum, 2006,ISBN: 80-86634-52-4 - Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, ISBN: 80-86634-55-8 - Hodnotící zprávy k povodním

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

--------

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky 2. Všeobecně o vzniku a průběhu povodní a 3. Obecné požadavky ochrany před a při povodních v území. 4. Právní, technické a metodické předpisy pro ochranu před povodněmi 5. Povodňový plán 6. Právní, technické a metodické předpisy pro ochranu pro zdolávání povodní 7. Zásady projektování a realizace technických opatření při ochraně před povodněmi (hráze, poldry, atd.). 8. Případové studie k ochraně před povodněmi 9. Zásady realizace záchranných, likvidačních a obnovovacích prácí při povodních 10. Případové studie k realizaci záchranných, likvidačních a obnovovacích prácí při povodních

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2011/2012 letní