050-0019/01 – Systémy managementu bezpečnosti (SMBezp)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB78 Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
KRI0050 Ing. Eliška Polcarová, MDisresSDev
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní přehled v oblasti nebezpečí, ohrožení a rizika. Předmět je pojat jako teoretický základ metody řízení s důrazem na vybrané oblasti řízení v souvislosti s prevencí a zvládáním mimořádných událostí. Výstupy z učení: Získané znalosti: - vědomosti z oblasti dělení bezpečnostních opatřeních, preventivních opatřeních a jejich vlastní realizaci těchto opatření. Získané dovednosti: - schopnost orientovat se v problematice bezpečnosti, schopnost zhodnotit možnost provádění analýzy rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V.: Právní rámec krizového managementu – management záchranných prací, SPBI v Ostravě, 2005. [2] SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. Havarijní plánování. Brno: Computer Press Media, a.s., 2010. [3] CRANDALL, W., R., PARNELL, J., A., SPILLAN, J. E.: Crisis Management In The New Strategy Landscape, SAGE Publications, Inc, 2009. [4] Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český úřad bezpečnosti práce, Národní příručka: Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Praha, 2003. [5] Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. [6] Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví. [7] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. [8] Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na osobní ochranné prostředky. [9] Vyhláška 432/2003 Sb., o podmínkách pro zařazování prací do kategorií. [10] Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Doporučená literatura:

[1] REKTOŘÍK, J.: Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2004. [2] Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o požadavcích na zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu. [3] Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. [4] Právní předpisy ve znění pozdějších úprav a novel.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Oblast teorie bezpečnosti 1. Historie řešení bezpečnosti, sjednocení užívané terminologie 2. Riziko a nebezpečí – definice, teoretický základ, stanovování 3. Analýza rizik – základní dělení metod, filozofické přístupy s ohledem na řešené oblasti 4. Analýza rizik – přehled vybraných metod Oblast bezpečnosti na pracovišti (BOZP) 5. Systém řízení BOZP – základní prvky systému 6. BOZP z pohledu zahraničních přístupů 7. Právní rámec oblasti 8. Zavádění a realizace systému BOZP v organizaci Oblast bezpečnosti z pohledu chemického a jaderného průmyslu 9. Historické důvody pro primární zájem o chemický a jaderný průmysl – vybrané události v historii 10. Právní rámec oblasti z pohledu EU a ČR 11. Havarijní plánování Oblast krizového managementu 12. Krizový management jako součást výkonu veřejné správy 13. Příprava na řešení rozsáhlých mimořádných událostí – krizové plány 14. Krizové štáby a bezpečnostní rady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní