050-0020/01 – Bezpečnostní plánování pro BOM (BPL-BOM)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
TOM0174 Ing. Kateřina Tomanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu se bude orientovat v oblasti tvorby havarijních a krizových plánů, civilních nouzových plánů a ostatních plánů zpracovávaných v oblasti bezpečnosti a bude schopen syntézy plánu ze jmenovaných oblastí, tak aby byl vypracován v souladu s aktuální úrovní teoretických poznatků a také v souladu s platnými předpisy

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Bezpečnostní plánování je zaměřen na studium vzájemných vazeb plánů zpracovávaných pro řešení průmyslových havárií, krizových situací, obnovy a ochrany kritické infrastruktury. Součásti předmětu je rovněž rámcové seznámení se systémem krizového řízení v České republice a systémem krizových stavů, které jsou s plány úzce propojeny.

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Michal VANĚK. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 86 s. ISBN 80-866-3452-4. SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Dana KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI), 2012. SPBI Spektrum: Červená řada, 79. ISBN 978-80-7385-108-8. SMETANA, Marek, Dana KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890. STEIN, Matthew R. When disaster strikes: a comprehensive guide to emergency planning and crisis survival. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., c2011, xvi, 375 p. ISBN 16-035-8322-X.

Doporučená literatura:

ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 97 s. SPBI Spektrum: Červená řada, 39. ISBN 80-866-3455-8. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, 202 s. ISBN 978-80-7251-243-0. MOZGA, Jaroslav a Miloš VÍTEK. Havarijní plánování. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 186 s. ISBN 80-704-1653-X. ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 157 s. SPBI Spektrum: Červená řada, 40. ISBN 978-80-7385-007-4. CLAIRE B. RUBIN, Claire B.editor. Emergency management: the American experience, 1900-2010. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. ISBN 14-6651-753-0. FAGEL, Michael J. Principles of emergency management: public health considerations. Boca Raton, Fl: CRC Press, 2013. ISBN 14-6655-505-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava, prezentace v rozsahu cca 15 snímků a její obhajoba na zadané téma související s problematikou předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Modelová zadání: Zpracujte rozdíly mezi krizovým plánem kraje a havarijním plánem kraje. Zpracujte rozdíly mezi vnitřním havarijním plánem a plánem připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Zpracujte rozdíly mezi vnitřním havarijním plánem podniku pracujícího s nebezpečnou chemickou látkou a jaderným zařízením IV. kategorie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

•Blok 1: Terminologický základ plánování bezpečnosti z hlediska organizací ◦Plánování jako proces, ◦Typy plánů v oblasti bezpečnosti, ◦Obecný právní rámec •Blok 2: Plánování bezpečnosti z hlediska jaderného a chemického průmyslu ◦ ◦Účel a cíle havarijního plánování ◦Právní základ havarijního plánování ◦Typy a náležitosti plánů ◦Zpracovatelé plánů – dotčené subjekty •Blok 3: Plánování bezpečnosti z hlediska subjektů kritické infrastruktury ◦Účel a cíle plánu krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury ◦Právní základ ◦Zpracovatelé – dotčené subjekty •Blok 4: Plánování bezpečnosti na úrovni ústředních správních orgánů ◦Účel a cíle krizového plánování ◦Právní základ a systém krizového řízení v ČR ◦Vzájemné vazby mezi subjekty ◦Typy a náležitosti plánů ◦Zpracovatelé – dotčené subjekty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičeních, splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní