050-0021/01 – Geografické informační systémy v bezpečnostním inženýrství (GISBI)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na získání přehledu o využití aplikací GIS v bezpečnostním inženýrství při modelování vybraných problémů reálného světa. Absolvent dokáže získané teoretické poznatky zhodnotit při návrhu možností využití GIS v praktických úkonech krizového řízení či v souvislosti se zaměřením na jiné oblasti bezpečnostního inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání přehledu o využití aplikací GIS v bezpečnostním inženýrství při modelování vybraných problémů reálného světa. Absolvent dokáže získané teoretické poznatky zhodnotit při návrhu možností využití GIS v praktických úkonech krizového řízení či v souvislosti se zaměřením na jiné oblasti bezpečnostního inženýrství.

Povinná literatura:

RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. ISBN 80-248-1264-9.

Doporučená literatura:

KRÖMER, Antonín, Petr MUSIAL a Libor FOLWARCZNY. Mapování rizik. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-086-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou specifikovány další speciální požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled témat přednášek: 1. Úvod do GIS. 2. Využití GIS pro řešení prostorových analytických úloh. 3. Síťové analýzy. Alokace zdrojů a hledání cesty. 4. Plánování polohy stanic složek IZS a zásahových obvodů. 5. Modelování a vizualizace povodní. 6. Modelování šíření nebezpečných látek v atmosféře. 7. Informační podpora dispečerských pracovišť složek IZS. 8. Úloha GIS v centrech tísňového volání a operačního řízení složek Integrovaného záchranného systému. 9. Aplikace GIS pro podporu pátrání a zásahů složek IZS. 10. Specifické aplikace GIS pro práci bezpečnostních složek (pátrání, predikce trestných činů apod.). 11. Využití globálních navigačních a polohových systémů pro sběr dat, navigaci a lokalizaci objektu. 12. Aplikace mobilních technologií GIS. 13. Družicové snímky a systémy pro rychlou reakci družicovým snímáním za krizových situací. 14. Využití GIS pro práci krizových štábů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.