050-0022/01 – Civil protection I (OOB-I)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantorprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FLY0006 Ing. Lucie Flynnová
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students know the structure and the essence of functioning of the population protection system. They know individual subjects of population protection and their tasks in the population protection system. They are oriented in the principles of implementation of the individual measures of population protection.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět poskytuje základní úroveň znalostí o opatřeních připravovaných a realizovaných k zajištění bezpečnosti obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí. Prezentuje základní subjekty ochrany obyvatelstva a jejich úkoly v systému ochrany obyvatelstva. Objasňuje plánování, řízení a zabezpečování těchto opatření, a to jak při mimořádných událostech, tak krizových situacích.

Compulsory literature:

Řehák, D., Martínek, B., Legierská, P. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 205 s. ISBN 978-80-7385-217-7. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 75 s. ISBN 978-80-86466-50-7. Zákon č. 239/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Recommended literature:

Jukl, M. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). 2. vyd. Praha: Český červený kříž, 2005. ISBN 80-254-1792-1. Prior, T., Herzog, M., Kaderli, T., Roth, F. International Civil Protection: Adapting to new challenges. 1st edit. Zurich: Center for Security Studies, 2016. 37 p. DOI 10.3929/ethz-a-010819210. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. ze dne 9. srpna 2002, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

Studentům je doporučována účast na přednáškách.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je koncipován do následujících přednášek: Blok 1: Úvod do problematiky ochrany obyvatelstva (4x90 min) - Aktuální bezpečnostní hrozby - Historie civilní ochrany, terminologie - Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly - Právní úprava a Koncepce ochrany obyvatelstva Blok 2: Základní opatření ochrany obyvatelstva (8x45 min) - Záchranné a likvidační práce - Varování a vyrozumění - Provizorní ukrytí - Improvizovaná ochrana proti účinkům nebezpečných látek - Evakuace - Nouzové přežití - Monitorování a dekontaminace - Humanitární a dobrovolnická pomoc Blok 3: Realizace ochrany obyvatelstva v praxi (3x90 min) - Požadavky na ochranu obyvatelstva v územním plánování - Organizace ochrany obyvatelstva - Nástroje ochrany obyvatelstva

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FBI - P - cs 2021/2022 Full-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block
Subject block without study plan - FBI - K - cs 2021/2022 Part-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer
2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer