050-0022/02 – Civil protection I (OOB-I)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantorprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FLY0006 Ing. Lucie Flynnová
HAR0146 Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
JAN0636 Bc. Heidi Janečková
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students know the structure and the essence of functioning of the population protection system. They know individual subjects of population protection and their tasks in the population protection system. They are oriented in the principles of implementation of the individual measures of population protection.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět poskytuje základní úroveň znalostí o opatřeních připravovaných a realizovaných k zajištění bezpečnosti obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí. Prezentuje základní subjekty ochrany obyvatelstva a jejich úkoly v systému ochrany obyvatelstva. Objasňuje plánování, řízení a zabezpečování těchto opatření, a to jak při mimořádných událostech, tak krizových situacích.

Compulsory literature:

Řehák, D., Martínek, B., Legierská, P. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 205 s. ISBN 978-80-7385-217-7. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 75 s. ISBN 978-80-86466-50-7. Zákon č. 239/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Recommended literature:

Jukl, M. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). 2. vyd. Praha: Český červený kříž, 2005. ISBN 80-254-1792-1. Prior, T., Herzog, M., Kaderli, T., Roth, F. International Civil Protection: Adapting to new challenges. 1st edit. Zurich: Center for Security Studies, 2016. 37 p. DOI 10.3929/ethz-a-010819210. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. ze dne 9. srpna 2002, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Current security threats 2. History of civil protection, Terminology 3. The Geneva Conventions and their Additional Protocols 4. Legal regulations, Concept of civil protection in the Czech Republic 5. Rescue and liquidation operations 6. Warning and notification 7. Temporary sheltering and Individual protection against the effects of hazardous substances 8. Evacuation and emergency survival 9. Monitoring and decontamination 10. Humanitarian and voluntary assistance 11. Civil protection requirements in spatial planning 12. Implementation of civil protection measures 13. Civil protection instruments

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  20
        Examination Examination 55  31 3
Mandatory attendence participation: -

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: -

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer