050-0023/01 – Případové studie v ochraně obyvatelstva (PS OO)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
PAT0040 Ing. David Patrman
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+28
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je posluchačům na reálných vybraných situacích, které se staly v minulosti ukázat a rozebrat postup v případě jejich řešení. Tedy studium jednoho, či malého počtu případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům obdobným.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Podstatou předmětu je závěrečné teoreticko-praktické cvičení prokazující znalosti a dovednosti studentů získané v průběhu celého studia. Případové studie budou obsahovat řešení těchto událostí: - rozsáhlý lesní požár - únik za stacionárního zdroje....

Povinná literatura:

1. ROBERT K. YIN. Case study research: design and methods. 5th edit. Los Angeles, Calif. [u.a.]: Sage Publ, 2014. ISBN 1452242569. 2. HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 3. ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Michal VANĚK. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2006, 86 s. ISBN 80-866-3452-4. Zákon 239/2000 ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, ŠENOVSKÝ, Pavel. Ochrana kritické infrastruktury. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7385-025-8.

Doporučená literatura:

1. SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Dana KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. 2. SMETANA, Marek, Dana KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890. ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, ŠENOVSKÝ, Pavel. Ochrana kritické infrastruktury. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7385-025-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky na studenta je aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, představení cílů a prostředí, úvod do managementu krizových situací 2. Případové studie, jako prostředek hodnocení a získávání informací o možnostech zvládání mimořádných událostí Blok 1. Případová studie krizové situace v území na aktuální téma (např. typu povodeň) Příprava a realizace řešení, hodnocení aktuální bezpečnostní situace, dokumentace, grafický zápis v mapových podkladech, zapojované subjekty – komunikační schémata, zásady spolupráce a komunikace uvnitř i vně krizového štábu – simulační cvičení Blok 2. Případové studie řešení mimořádné události / technologické havárie na aktuální téma (např. havárie zimního stadionu) Příprava a realizace řešení, hodnocení aktuální bezpečnostní situace v objektu a jeho okolí, dokumentace, zóny havarijního plánování, zapojované subjekty – komunikační schémata, zásady spolupráce a komunikace - simulační cvičení „krizového štábu organizace“ Blok 3. Případové studie řešení mimořádné události spojené s rozsáhlým požárem (např. lesní požár) Příprava a realizace řešení, hodnocení aktuální bezpečnostní situace, dostupná dokumentace – komunikační schémata, zásady spolupráce a komunikace - simulační cvičení Blok 4. Případová studie řešení zvýšené hrozby teroristického útoku na prvek elektroenergetické kritické infrastruktury (např. užitím nástražného výbušného systému) Příprava a realizace řešení, hodnocení aktuální bezpečnostní situace, dostupná dokumentace – komunikační schémata, zásady spolupráce a komunikace - simulační cvičení 3. Zhodnocení realizovaných cvičení, přijetí závěrů a návrhů pro úpravu obsahu plánovacích dokumentací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování seminární práce na zadaná řešená témata.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce na zadaná řešená témata.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní