050-0024/01 – Posuzování rizik (PR)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš BernatíkGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
GAM0011 Ing. Patricie Gamonová
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí posuzování rizik, které je součástí managementu rizik. Studenti se seznámí s postupy pro posuzování rizik u specifických rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti studentů s dynamicky se vyvíjejícím oborem - prevencí mimořádných událostí v územních celcích. Podává informace o systému řízení bezpečnosti a kvantitativním hodnocení rizik mimořádných událostí na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí. Detailně jsou rozebírány požadavky na zpracování analýzy rizika územních celků, dále je představeno kvantitativní hodnocení rizik na příkladech z praxe.

Povinná literatura:

BERNATÍK A., MALÉŘOVÁ, L. Analýza rizik území. SPBI Spektrum, 2010, 83 s. 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-082-1 ČSN ISO 31000 Management rizik - Principy a směrnice. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

Doporučená literatura:

Purple Book CPR 18E, Guidelines for Quantitative Risk Assessment, The Hague, 2005. TNI 01 0350. Management rizik – Slovník (Pokyn 73). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. RAUSAND, Marvin. Risk assessment: theory, methods, and applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-63764-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, pojmy a mimořádně události 2. Management rizik – ISO 31000 3. Metody hodnocení rizik 4. Ohrožení lidského systému v území 5. Hodnocení rizik, vnímání rizik, přijatelnost rizika 6. Rizika průmyslových havárií – ztráta kontroly nad nebezpečnými látkami 7. Rizika průmyslových havárií a ochrana obyvatelstva 8. Zranitelnost systému člověkem (CARVER) 9. Přeshraniční spolupráce při zvládání rizik 10. Lidský činitel a rizika s ním spojená 11. Transfer rizika 12. Případové studie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní