050-0025/01 – Protipovodňová ochrana (PV A) (PO)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí identifikovat jednotlivé prvky systému ochrany před povodněmi, získané poznatky zevšeobecnit a modifikovat v praxi. Dále umí interpretovat znalosti o fungování obdobných procesů v zahraničí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti problematiky ochrany před povodněmi v podmínkách České republiky, a to i s vazbou na přeshraniční dopady. Studenti se orientují na specifikaci technických a organizačních opatření ke zmírnění následků povodní a ochrany obyvatelstva. Řešením případových studií získávají dovednosti potřebné pro práci v povodňových komisích, resp. krizových štábech, při zdolávání následků povodní.

Povinná literatura:

1. ADAMEC, Vilém. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-118-7. 2. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

1. MATĚJKA, Jiří. Metodická příručka pro stavbu mobilních protipovodňových stěn. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. ISBN 80-86640-16-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:51186300-fa95-11e2-9923-005056827e52 2. JHA, Abhas K,BLOCH, Robin, LAMOND Jessica. Cities and Flooding - A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. International Bank for Reconstruction and Development. Washington, 2012. 638 s. ISBN (electronic): 978-0-8213-9477-9. 3. Rozhodnutí Komise 2014/762/EU ze dne 16. října 2014, kterým se stanoví pravidla rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie a zrušují rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom 2007/606/ES, Euratom 4. DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do managementu povodňových rizik 2. Vznik, průběh a dopad povodně 3. Zásady ochrany před povodněmi, mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi 4. Případová studie - Vznik, průběh a dopad povodně 5. Opatření před vznikem povodně – prevence a připravenost 6. Povodňové orgány 7. Úkoly správy povodí 8. Předpovědní, hlásná a varovací služba při povodních 9. Případová studie - Systém ochrany území před povodněmi 10. Opatření při nebezpečí a při vzniku povodně – odezva 11. Opatření v území po povodni – obnova 12. Případová studie - Záchranné, likvidační a obnovovací práce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce v oblasti protipovodňové ochrany

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní