050-0026/01 – Metody rizikového inženýrství (MRI)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuIng. Lenka Brumarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Brumarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit zázemí pro řešení problémů (tzv. Problem Solving) v oblasti bezpečnostního inženýrství, které je dnes ve stádiu velkého rozvoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V průběhu studia předmětu se studenti seznámí s využitím analytických metod v oblasti rizikového inženýrství, jejich vzájemnými vazbami a s možnostmi jejich uplatnění v daném oboru. Využití bude demonstrováno na příkladech.

Povinná literatura:

1. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metody rizikového inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 147 s. ISBN 978-80-7385-111-8. 2. HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, NOVÁK, Ilja. Analýza dat v manažérském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1999, 358 s. ISBN 80-7169-255-7.

Doporučená literatura:

1. PITBLADO, R., TURNEY, R. Risk assessment in the process industries. 2nd edit. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1996. ISBN 978-0852953235. 2. MALÉŘOVÁ, Lenka et al. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. [Certifikovaná metodika]. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. 32. Ev.č.: 007/27-10-2015_UM 3. ČSN EN 31010. Management rizik - Techniky posuzování rizik. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
050-0024 PR Posuzování rizik Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – rizikové inženýrství v ČR a EU, názvosloví 2. Metody identifikace rizika 3. Párové srovnání 4. Multikriteriální analýza 5. Delfská metoda 6. Statistické metody – analýza vývojových trendů 7-8. Standardní metody rizikových analýz 9. Interpretace výsledků analýz rizika 10-12. Scénáře a jejich modelování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti: 70 % účastni na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku