050-0026/01 – Metody rizikového inženýrství (MRI)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
GAM0011 Ing. Patricie Gamonová
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit zázemí pro řešení problémů (tzv. Problem Solving) v oblasti bezpečnostního inženýrství, které je dnes ve stádiu velkého rozvoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V průběhu studia předmětu se studenti seznámí s využitím analytických metod v oblasti rizikového inženýrství, jejich vzájemnými vazbami a s možnostmi jejich uplatnění v daném oboru. Využití bude demonstrováno na příkladech.

Povinná literatura:

1. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metody rizikového inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 147 s. ISBN 978-80-7385-111-8. 2. HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, NOVÁK, Ilja. Analýza dat v manažérském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1999, 358 s. ISBN 80-7169-255-7.

Doporučená literatura:

1. PITBLADO, R., TURNEY, R. Risk assessment in the process industries. 2nd edit. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1996. ISBN 978-0852953235. 2. MALÉŘOVÁ, Lenka et al. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. [Certifikovaná metodika]. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. 32. Ev.č.: 007/27-10-2015_UM 3. ČSN EN 31010. Management rizik - Techniky posuzování rizik. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
050-0024 PR Posuzování rizik Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – rizikové inženýrství v ČR a EU, názvosloví 2. Metody identifikace rizika 3. Párové srovnání 4. Multikriteriální analýza 5. Delfská metoda 6. Statistické metody – analýza vývojových trendů 7-8. Standardní metody rizikových analýz 9. Interpretace výsledků analýz rizika 10-12. Scénáře a jejich modelování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadané metody a její prezentace

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní