050-0028/01 – Organizace humanitární pomoci (OHP)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+14
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou, organizací a možnostmi humantitární pomoci, s důrazem na jejich využitelnost při zvládání následků rozsáhlých mimořádných událostí. Problematika předmětu je zaměřena především na organizace zapojené do celého procesu, jejich činnost a možnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Česká republika se neustále připravuje na možný vznik a potřebu řešení mimořádných události a jejich následků. Nejvyšší prioritu při této přípravě má příprava na zamezení rozvoje vlastní mimořádné události a její likvidaci. Řešení následků na majetku města a soukromých osob je proto odsouváno na pozdější dobu. Jednou z možností jak získat síly, které budou odstraňování následků provádět již paralelně se zásahem je využití dobrovolníků, kteří z různých pohnutek budou chtít pomoci. Problémem je však kdy, kteří dobrovolníci a jak mohou pomoci. Celá problematika je zaměřena především na organizace zapojené do celého procesu, jejich činnost a možnosti.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1. BARNETT, M., Empire of Humanity: A History of Humanitarianism, Cornell Paperbacks, 2011. ISBN 978-0-8014-4713-6. 2. SVOBODA, František. Filantropie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 116 s. Distanční studijní opora. ISBN 978-802-1044-777. 3. SMETANA, M. Humanitární pomoc při zvládání rozsáhlých mimořádných událostí. Ostrava: SPBI, 2013. 96 s. ISBN 978-80-7385-138-5. 4. TOŠNER, J. Průvodce dobrovolnictví pro neziskové organizace. Praha: Hestia, 2003.

Doporučená literatura:

1. DONNELLY, Jack. Universal human rights in theory and practice. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013. ISBN 08-0147-770-0 2. KMOCH, V.: Humanitární charta a minimální standardy pro humanitární pomoc. Sdružení české katolické charity, Praha 2003, s. 277, ISBN 80-7178-865-1. 3. MADISON, Liz. Seven Faces of Philanthropy and Partnerships. In: Partnerships & Community Collaboration Academy: Managing By Network [online]. Phoenix: BLM National Training Center, 2012 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://www.ntc.blm.gov/krc/uploads/412/39_MbN_seven-faces-philanthropy.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, definice pojmů Blok I. Historický vývoj vzájemné pomoci v Evropě 2. Počátky vzájemné pomoci Poskytování finanční pomoci 3. Přístup k pomoci chudým v době středověku 4. Organizace pomoci chudým v době do konce druhé světové války Blok II. Novodobé formy poskytované pomoci (humanitární, charitativní a dobrovolnická pomoc) 5. Charitativní pomoc na křesťanských základech – cíle, prostředky (vybrané organizace – ADRA, Charita ČR…) 6. Rozvojová pomoc, jako prevence uprchlictví s důrazem na situaci v Evropě 7. Humanitární pomoc při rozsáhlých mimořádných událostech (vybrané organizace Český červený kříž, Člověk v tísni …) 8. Koordinace mezinárodní pomoci při mimořádných událostech, významné subjekty v oblasti (UNHCR, UNICEF, UNOCHA…) Blok III. Organizace dobrovolnické, humanitární a charitativní pomoci v ČR 9. Dobrovolnictví v ČR - právní rámec, rozbor prostředí 10. Plán zapojování dobrovolníků do řešení mimořádných událostí 11. Spolupráce humanitárních organizací s krizovými štáby, softwarové nástroje pro sběr informací z terénu 12. Případové studie řešených mimořádných událostí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičeních, splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní