050-0029/01 – Ekonomika státu v krizových situacích (ESvKS)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuIng. Alena Šplíchalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER072 Ing. Lenka Černá
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s financováním systému krizového řízení na úrovni státu a fungováním ekonomiky státu za krizových stavů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozšiřuje znalosti studentů o státním rozpočtu, a to zejména o problematiku financování během krizových stavů. Dále se studenti seznámí se subjekty, které ovlivňují fungování ekonomiky státu, např. centrální bankou, Správou státních hmotných rezerv, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, systémem Eurozóny.

Povinná literatura:

1. ČERNÁ, L.: Ekonomie krizového řízení. Studijní opora v rámci projektu Inovace výuky a její implementace v oborech FBI, VŠB - TU Ostrava, 2014. 2. MAAYTOVÁ, A., PAVEL J., OCHRANA, F.: Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8.

Doporučená literatura:

1. HALÁSKOVÁ, M., KOVÁŘ, J.: Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: VŠB – TUO, Ekf, 2004. ISBN 80-248-0587-1 2. PROVAZNÍKOVÁ, R.: Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha. Grada Publishing. 2007. ISBN 978-80-247-2097-5. 3. NAS, T:F.: Cost-benefit analysis: theory and application. 2nd edition, London: Lexington Books. 2016. ISBN 974-14-985-2250-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky ekonomiky státu v krizových situacích 2. Finanční teorie veřejného sektoru 3. Hodnocení výkonnosti ekonomiky, HDP 4. Fiskální a rozpočtová politika státu 5. Role veřejných rozpočtů ve financování krizových situací 6. Státní rozpočet, zásady sestavování, plnění, kontrola 7. Ekonomické aspekty státní pomoci při obnově území 8. Financování systému státních hmotných rezerv, humanitární pomoci 9. Ekonomické hodnocení veřejných politik, metody ekonomické analýzy 10. Cost – Benefit Analysis – případové studie 11. Evropská Unie – finanční plánování, rozpočet, dotační politika vůči členským zemím 12. Zapojení České republiky do mezinárodních ekonomických struktur

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: není povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní