050-0029/01 – State Economy in Crisis Situations (ESvKS)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Alena Šplíchalová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER072 Ing. Lenka Černá
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the financing of the crisis management system at the state level and with the functioning of the state economy in crisis situations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Rozšiřuje znalosti studentů o státním rozpočtu, a to zejména o problematiku financování během krizových stavů. Dále se studenti seznámí se subjekty, které ovlivňují fungování ekonomiky státu, např. centrální bankou, Správou státních hmotných rezerv, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, systémem Eurozóny.

Compulsory literature:

1. ČERNÁ, L.: Ekonomie krizového řízení. Studijní opora v rámci projektu Inovace výuky a její implementace v oborech FBI, VŠB - TU Ostrava, 2014. 2. MAAYTOVÁ, A., PAVEL J., OCHRANA, F.: Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8.

Recommended literature:

1. HALÁSKOVÁ, M., KOVÁŘ, J.: Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: VŠB – TUO, Ekf, 2004. ISBN 80-248-0587-1 2. PROVAZNÍKOVÁ, R.: Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha. Grada Publishing. 2007. ISBN 978-80-247-2097-5. 3. NAS, T:F.: Cost-benefit analysis: theory and application. 2nd edition, London: Lexington Books. 2016. ISBN 974-14-985-2250-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Semestrální práce, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to state economics in crisis situations 2. Financial theory of the public sector 3. Evaluation of economic performance, GDP 4. Fiscal and budgetary policy of the state 5. The role of public budgets in the financing of crisis situations 6. State budget, principles of compilation, fulfillment, control 7. Economic aspects of state aid for the restoration of the territory 8. Financing the system of state material reserves, humanitarian aid 9. Economic evaluation of public policies, methods of economic analysis 10. Cost-Benefit Analysis - Case Studies 11. The European Union - financial planning, budget, subsidy policy towards member countries 12. Involvement of the Czech Republic in international economic structures

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester, validity until: 2023/2024 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestral project 30  17
        Examination Examination 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Written examination 70  34
Mandatory attendence participation: 80% attanchment

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: not obligatory

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter