050-0031/01 – Integrovaný záchranný systém (IZS)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+14
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí rozpoznat vazby a vztahy ve fungování Integrovaného záchranného systému, zevšeobecnit je a učinit závěry pro organizaci a řízení záchranných prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oblasti státem garantované pomoci v nouzi v ČR. Je vysvětlen význam IZS a postavení základních a ostatních složek IZS v systému. Vymezeno je postavení a působnost veřejné správy a právnických osob a fyzických osob. Podrobně jsou rozebrány zásady koordinace záchranných a likvidačních prací, způsob financování i zabezpečování připravenosti jednotlivých organizačních prvků. Praktická aplikace zásad IZS je prezentována formou případových studii záchranných prací.

Povinná literatura:

1. ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zdenek, ŠENOVSKÝ, Michail. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. 2. ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7385-139-2.

Doporučená literatura:

1. DG ECHO, Echoes of EU humanitarian aid and crisis response, 64 stran, ISBN 978-92-79-49914-2. Dostupné z: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/afa611c4-94d1-11e5-983e-01aa75ed71a1 2. HANUŠKA, Zdenek. Organizace jednotek požární ochrany. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7. 3. HZS ČR. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx 4. Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní prostředí pro fungování IZS 2. Postavení a úkoly veřejné správy v IZS 3. Postavení a úkoly základních složek IZS 4. Postavení a úkoly ostatních složek IZS 5. Postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS 6. Organizace záchranných a likvidačních prací na taktické úrovni 7. Organizace záchranných a likvidačních prací na operační úrovni 8. Organizace záchranných a likvidačních prací na strategické úrovni 9. Připravenost IZS pro záchranné a likvidační práce 10. Financování IZS 11. Fungování IZS za krizových stavů 12. Případové studie zásahů řešených v rámci IZS

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  41 3
Rozsah povinné účasti: není stanoveno

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: není stanoveno

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní