050-0032/01 – Ochrana obyvatelstva III (OOb)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0636 Ing. Heidi Janečková
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je na základě získaných znalostí umět objektivně hodnotit opatření k ochraně obyvatelstva. Znalosti aplikovat při zpracovávání střednědobých a dlouhodobých plánů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje a doplňuje základní znalosti z ochrany obyvatelstva získané v průběhu bakalářského studia. Poskytuje studentům komplexní přehled o současném stavu v České republice a dalších státech Evropské unie. Prezentuje předpokládaný vývoj systému ochrany obyvatelstva v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva. Objasňuje plánování, řízení a zabezpečování tohoto systému z manažerského hlediska.

Povinná literatura:

1. ŘEHÁK, D., MARTÍNEK, B., RŮŽIČKOVÁ, P. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. 131 s. ISBN 978-80-7385-169-9. 2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Geneva, Switzerland: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015. 35 p.

Doporučená literatura:

1. KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml., FOLWARCZNY, L. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. 2. LINHART, P., ŠILHÁNEK, B. Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 2. vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2005. 193 s. ISBN 978-80-86640-63-1. 3. KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml., ŘEHÁK, D. Disaster Risk Reduction System at the Regional Level in the Czech Republic. In A Report on the Patterns of Disaster Risk Reduction Actions at Local Level (Background paper in Chapter 2). Geneva, Switzerland: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015. 13 p. 4. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2013. 75 s. ISBN 978-80-86466-50-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

LMS

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historické souvislosti vývoje ochrany obyvatelstva ve světě a v ČR 2. Aktuální hrozby pro 21. století a ochrana obyvatelstva 3. Ochrana obyvatelstva v Evropě 4. Současný stav a předpokládaný vývoj ochrany obyvatelstva do roku 2030 5. Současný stav a předpokládaný vývoj kolektivní ochrany obyvatelstva 6. Současný stav a předpokládaný vývoj individuální ochrany obyvatelstva 7. Ochrana obyvatelstva před atmosférickými poruchami a přírodními anomáliemi 8. Ochrana obyvatelstva před následky terorismu a ozbrojených konfliktů 9. Poruchy kritické infrastruktury a ochrana obyvatelstva 10. Základy projektování zvláštních staveb pro ochranu obyvatelstva 11. Plánování materiálních a finančních zdrojů pro ochranu obyvatelstva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20 1
        Zkouška Zkouška 55  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Složení písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní