050-0033/01 – Security planning (BP)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The graduate will focus on emergency and emergency plans, civil emergency plans and other security plans and will be able to synthesize the plan from the designated areas so that it is drawn up in accordance with the current level of theoretical knowledge and also in accordance with applicable regulations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Bezpečnostní plánování ČR je částečně pokryto legislativou. Studenti se budou zabývat zejména vzájemnými vazbami jednotlivých plánovacích procesů. Jedná se zejména o havarijní plánování, krizové plánování, civilní nouzové plánování, plánování obnovy, plánování prevence ztrát při obnově, plánování pro zachování kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Součásti je rovněž rámcové seznámení s plánováním obrany státu. V tomto předmětu se studenti seznámí rovněž se základními dokumenty EU a NATO v oblasti nevojenského bezpečnostního plánování.

Compulsory literature:

1. DEVLIN, Edward S. Crisis management planning and execution, Auerbach Publications, Boca Raton, FL, ISBN: 9780849322440, 2007 2. ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Michal VANĚK. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2006, 86 s. ISBN 80-866-3452-4. 3. SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Dana KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: SPBI, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. 4. SMETANA, Marek, Dana KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890.

Recommended literature:

1. KRAMER. William M., Disaster Planning and Control 3rd, Fire Engineering Books & Videos, ISBN: 1-59370-189-6, 480s., 2009 2. ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 97 s. SPBI Spektrum: Červená řada, 39. ISBN 80-866-3455-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the subject, planning as a process, types of plans in the field of security, interrelations of planning documentation Block 1: Emergency planning and crisis planning 2. Safety planning as a prevention of emergencies 3. Methodology of processing security plans 4. Plans of specific activities, meaning and internal logic, ways of processing - analysis of selected plans 5. Crisis preparedness and operational plans, current typology and operational plans including detailed analysis of selected plans according to their priority 6. Regulatory measures included in the crisis plans - analysis of selected regulatory measures according to the advertisers and areas of regulation, the role of the State Material Reserves Administration 7. Possible ways of graphically writing relevant information in planning and operational map data Block 2: Civil Emergency Planning 8. The needs and objectives of civil emergency planning 9. Planning for continuity Block 3: Protect soft targets in security planning 10. Protection of soft targets according to the current "Soft Goal Protection Concept" issued by the Ministry of the Interior 11-12. Case studies on the current security theme

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  30
        Examination Examination 55  6 3
Mandatory attendence participation: Minimum 80% participation in seminars, completion of assigned semester works

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Completion of assigned semester works

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter
2021/2022 Winter