050-0033/01 – Bezpečnostní plánování (BP)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu se bude orientovat v oblasti tvorby havarijních a krizových plánů, civilních nouzových plánů a ostatních plánů zpracovávaných v oblasti bezpečnosti a bude schopen syntézy plánu ze jmenovaných oblastí, tak aby byl vypracován v souladu s aktuální úrovní teoretických poznatků a také v souladu s platnými předpisy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Bezpečnostní plánování ČR je částečně pokryto legislativou. Studenti se budou zabývat zejména vzájemnými vazbami jednotlivých plánovacích procesů. Jedná se zejména o havarijní plánování, krizové plánování, civilní nouzové plánování, plánování obnovy, plánování prevence ztrát při obnově, plánování pro zachování kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Součásti je rovněž rámcové seznámení s plánováním obrany státu. V tomto předmětu se studenti seznámí rovněž se základními dokumenty EU a NATO v oblasti nevojenského bezpečnostního plánování.

Povinná literatura:

1. DEVLIN, Edward S. Crisis management planning and execution, Auerbach Publications, Boca Raton, FL, ISBN: 9780849322440, 2007 2. ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Michal VANĚK. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2006, 86 s. ISBN 80-866-3452-4. 3. SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Dana KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: SPBI, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. 4. SMETANA, Marek, Dana KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890.

Doporučená literatura:

1. KRAMER. William M., Disaster Planning and Control 3rd, Fire Engineering Books & Videos, ISBN: 1-59370-189-6, 480s., 2009 2. ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 97 s. SPBI Spektrum: Červená řada, 39. ISBN 80-866-3455-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, plánování jako proces, typy plánů v oblasti bezpečnosti, vzájemné vazby plánovací dokumentace Blok 1: Havarijní plánování a krizové plánování 2. Bezpečnostní plánování jako prevence před mimořádnými událostmi 3. Metodologie zpracovávání bezpečnostních plánů 4. Plány konkrétních činností, smysl a vnitřní logika, způsoby zpracování – rozbor vybraných plánů 5. Plány krizové připravenosti a akceschopnosti, aktuální typové a operační plány včetně detailního rozboru vybraných plánů dle jejich priority 6. Regulační opatření zahrnutá v krizových plánech – rozbor vybraných regulačních opatření dle vyhlašovatelů a oblastí regulace, role Správy státních hmotných rezerv 7. Možné způsoby grafického zápisu relevantních informací v plánovací a operativních mapových podkladech Blok 2: Civilní nouzové plánování 8. Potřeby a cíle civilního nouzového plánování 9. Plánování kontinuity Blok 3: Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním plánování 10. Ochrana měkkých cílů dle aktuální „Koncepce ochrany měkkých cílů vydávané MV ČR 11.-12. Případové studie na aktuální bezpečnostní téma

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičeních, splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 80% účast na cvičeních, splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování BMÚ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní