050-0036/01 – Ochrana kritické infrastruktury (OKI)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0636 Ing. Heidi Janečková
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí rozpoznat vazby a vztahy v systémech kritické infrastruktury. Orientují se v zásadách hodnocení bezpečnosti prvků a systému prvků kritické infrastruktury. Umí aplikovat postupy managementu rizik a krizového managementu v procesu ochrany kritické infrastruktury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Jsou prezentovány požadavky právního prostředí s vazbou na postavení a úkoly veřejné správy a právnických a podnikajících fyzických osob při ochraně kritické infrastruktury. Jsou vysvětleny základní postupy k uplatnění managementu rizik a krizového managementu při návrhu opatření k ochraně kritické infrastruktury. Student získá přehled o způsobech ochrany kritické infrastruktury ve vybraných zemích EU a NATO.

Povinná literatura:

1. ŘEHÁK, David, HROMADA, Martin, ŠENOVSKÝ, Pavel. Resilience kritické infrastruktury: Teorie, principy, metody. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 107 s. ISBN 978-80-7385-224-5. 2. HROMADA, M. a kolektiv. Systém a způsob hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7385-140-8.

Doporučená literatura:

1. VIDRIKOVÁ, D., BOC, K., DVOŘÁK, Z., ŘEHÁK, D. Critical Infrastructure and Integrated Protection. 1st edit. Ostrava, Czech Republic: Association of Fire and Safety Engineering, 2017. 205 p. ISBN 978-80-7385-190-3. 2. ŘEHÁK, D., CÍGLER, J., NĚMEC, P., HADÁČEK, L. Kritická infrastruktura elektroenergetiky: určování, posuzování a ochrana. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 79 s. ISBN 978-80-7385-126-2. 3. RINALDI, S.M., PEERENBOOM, J.P., KELLY, T.K. Identifying, Understanding and Analyzing Critical Infrastructure Dependencies. IEEE Control Systems Magazine, 21(6), 2001, 11-25. DOI: 10.1109/37.969131 4. ŘEHÁK, David, ŠENOVSKÝ, Pavel, HROMADA, Martin, PIDHANIUK, Lukáš, DVOŘÁK, Zdeněk, LOVEČEK, Tomáš, RISTVEJ, Jozef, LEITNER, Bohuš, SVENTEKOVÁ, Eva, MARIŠ, Ladislav. Metodika hodnocení resilience prvků kritické infrastruktury (CIERA). [Certifikovaná metodika]. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2018. 90 s. ISBN 978-80-248-4164-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky ochrany kritické infrastruktury 2. Evropská kritická infrastruktura 3. Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury 4. Právní úprava v oblasti ochrany kritické infrastruktury 5. Určování prvků kritické infrastruktury 6. Management rizik při ochraně kritické infrastruktury 7. Bezpečnostní ochrana objektů kritické infrastruktury 8. Plán krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury 9. Dopady narušení a selhání kritické infrastruktury 10. Resilience kritické infrastruktury a její hodnocení 11. Kritická infrastruktura elektroenergetiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Složení písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování OO K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní