050-0037/01 – Integrální bezpečnost systémů (IBS)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace znalostí získaných analýzou napříč bezpečnostními systémy do bezpečnostního hodnocení a vyhledávání rizika.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Pojem komplexní anebo také integrální bezpečnost představuje souhrn všech bezpečnostních předmětů, s kterými se studenti během svého studia setkali a možnosti jejich použiti v bezpečnostním systému ČR, zejména v oblastech nevojenských rizik. Ústředním motivem je ochrana člověka v nejrůznějších ohroženích, ve kterých se může nacházet. V předmětu je ponechán prostor pro otázky integrální bezpečnosti podniků a organizací.

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K. Integrální bezpečnost. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. Edice SPBI Spektrum 60. ISBN 978-80-7385-076-0. KUČERA, P., KAISER, R., PAVLÍK, T., POKORNÝ, J. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 56, 2008. 201 s. ISBN 978-80-7385-044-9.

Doporučená literatura:

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. Sv. 40. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI Spektrum 40, 2007. ISBN 978-80-7385-007-4. BLAŽKOVÁ, Kateřina a kol. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0. POKORNÝ, J., KUČERA, P., MALÉŘOVÁ, L. Approximation of the Time to Initiate the Evacuation of Persons at Large Group Events in Outdoor Environments in Case of a Fire. TRANSACTIONS of the VŠB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series [online]. 2016-01-1, 11(1), - [cit. 2016-08-23]. DOI: 10.1515/tvsbses-2016-0008. ISSN 18053238. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/tvsbses.2016.11.issue-1/tvsbses-2016-0008/tvsbses-2016-0008.xml. DINUNNO, Joseph. A Primer: Integrated Safety Management. Joseph J. DiNunno, 2009. 68 s. ISBN 978-0-557-13415-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet, zkouška. Zpracování a prezentace semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí integrální bezpečnosti 2. Úvod do teorie systémů 3. Chráněné zájmy v kontextu integrální bezpečnosti, vztah ke společnosti a planetě Zemi 4. Riziko, integrální riziko, vzájemná ovlivnitelnost rizik 5. Metody pro hodnocení integrální bezpečnosti 6. Zajištění bezpečnosti občanů, procesní model řízení bezpečnosti 7. Budovy zvláštního významu 8. Inteligentní budovy 9. Praktické využití integrální bezpečnosti 10. Demonstrace integrální bezpečnosti na vybraných příkladech „dobré praxe\" 11. Význam integrálního chápání bezpečnosti 12. Využití myšlenkových map v integrální bezpečnosti, softwarové nástroje pro tvorbu myšlenkových map

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  28
        Zkouška Zkouška 55  23 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách 70 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrální práce. Absolvování zkoušky z předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní