050-0037/01 – Integral security of systems (IBS)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+0
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Applying knowledge gained through security systems analysis to security risk assessment and risk assessment.

Teaching methods

Lectures

Summary

Pojem komplexní anebo také integrální bezpečnost představuje souhrn všech bezpečnostních předmětů, s kterými se studenti během svého studia setkali a možnosti jejich použiti v bezpečnostním systému ČR, zejména v oblastech nevojenských rizik. Ústředním motivem je ochrana člověka v nejrůznějších ohroženích, ve kterých se může nacházet. V předmětu je ponechán prostor pro otázky integrální bezpečnosti podniků a organizací.

Compulsory literature:

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K. Integrální bezpečnost. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. Edice SPBI Spektrum 60. ISBN 978-80-7385-076-0. KUČERA, P., KAISER, R., PAVLÍK, T., POKORNÝ, J. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 56, 2008. 201 s. ISBN 978-80-7385-044-9.

Recommended literature:

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. Sv. 40. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI Spektrum 40, 2007. ISBN 978-80-7385-007-4. BLAŽKOVÁ, Kateřina a kol. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0. POKORNÝ, J., KUČERA, P., MALÉŘOVÁ, L. Approximation of the Time to Initiate the Evacuation of Persons at Large Group Events in Outdoor Environments in Case of a Fire. TRANSACTIONS of the VŠB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series [online]. 2016-01-1, 11(1), - [cit. 2016-08-23]. DOI: 10.1515/tvsbses-2016-0008. ISSN 18053238. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/tvsbses.2016.11.issue-1/tvsbses-2016-0008/tvsbses-2016-0008.xml. DINUNNO, Joseph. A Primer: Integrated Safety Management. Joseph J. DiNunno, 2009. 68 s. ISBN 978-0-557-13415-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet, zkouška. Zpracování a prezentace semestrální práce.

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. The concept of integral security 2. Introduction to system theory 3. Protected interests in the context of integral security, the relationship to society and the planet Earth 4. Risk, integral risk, risk interchangeability 5. Methods for assessing integral safety 6. Ensuring citizens' security, a process model of security management 7. Buildings of particular importance 8. Intelligent Buildings 9. Practical use of integral security 10. Demonstration of integral safety on selected examples of "Good Practice \" 11. The importance of an integral understanding of security 12. Use of intellectual maps in integral security, software tools for creating mental maps

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  28
        Examination Examination 55  23 3
Mandatory attendence participation: Participation in lectures 70 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Processing of semester work. Passing the subject exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter
2021/2022 Winter