050-0038/01 – Seminář k diplomové práci (SkDP)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity30
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
BER02 Ing. Petr Berglowiec
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 14+0
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s postupem zpracování diplomové práce, předpisy fakulty o náležitostech diplomových prací, formální úpravě, termínech zpracování a odevzdání.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Metodika zpracování, formální náležitosti a prezentace diplomové práce. Práce na diplomovém úkolu ve smyslu zadání diplomové práce.

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ, P. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, 66 s. [cit. 2017-11-04]. Dostupné z: http://lms.vsb.cz/. Pokyny pro zpracování diplomové práce [online]. Řízený systémový dokument FBI_SME_14_002 A. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 19 s. [cit. 2017-11-04]. Dostupné z: https://innet.vsb.cz/cs/index.html.

Doporučená literatura:

Další metodické pokyny pro zpracování diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešeno v rámci konzultací u vedoucího závěrečné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a výběr tématu diplomové práce 2. Postup při zpracování práce 3. Úvod do typografie 4. Základní struktura závěrečné práce 5. Informace k dílčím kapitolám práce 6. Zpracování obrázků a tabulek, nástroje 7. Formální zásady zpracování závěrečné práce 8. Literární zdroje, citace zdrojů v textu závěrečné práce 9. Typy a zjednodušení procesu zpracování závěrečné práce 10. Spolupráce s vedoucím a konzultantem závěrečné práce 11. Příprava prezentace, přednes prezentace 12. Průběh obhajoby závěrečné práce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: 50 % rozsahu semináře

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování diplomové práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní