050-0038/01 – Seminář k diplomové práci (SkDP)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity30
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPAGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 14+0
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s postupem zpracování diplomové práce, předpisy fakulty o náležitostech diplomových prací, formální úpravě, termínech zpracování a odevzdání.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Metodika zpracování, formální náležitosti a prezentace diplomové práce. Práce na diplomovém úkolu ve smyslu zadání diplomové práce.

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ, P. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, 66 s. [cit. 2017-11-04]. Dostupné z: http://lms.vsb.cz/. Pokyny pro zpracování diplomové práce [online]. Řízený systémový dokument FBI_SME_14_002 A. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 19 s. [cit. 2017-11-04]. Dostupné z: https://innet.vsb.cz/cs/index.html.

Doporučená literatura:

Další metodické pokyny pro zpracování diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešeno v rámci konzultací u vedoucího závěrečné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a výběr tématu diplomové práce 2. Postup při zpracování práce 3. Úvod do typografie 4. Základní struktura závěrečné práce 5. Informace k dílčím kapitolám práce 6. Zpracování obrázků a tabulek, nástroje 7. Formální zásady zpracování závěrečné práce 8. Literární zdroje, citace zdrojů v textu závěrečné práce 9. Typy a zjednodušení procesu zpracování závěrečné práce 10. Spolupráce s vedoucím a konzultantem závěrečné práce 11. Příprava prezentace, přednes prezentace 12. Průběh obhajoby závěrečné práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 50 % rozsahu semináře

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku