050-0454/01 – Guided Practice in the Field of Study. (ŘpvO-VS)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 80+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To introduce the students to the ways of processing and keeping the documentation for the management of the security in the territory and the procedures for its discussion. These include, in particular, the Territorial Crisis Management System, Safety Planning, Territory Emergency Management, Population Protection, and Security Management Information Systems.

Teaching methods

Terrain work
Other activities

Summary

Úkolem řízené praxe v oboru je konfrontace teoretických znalostí s praxí. Osvojení si určitých návyků a dovedností.

Compulsory literature:

1. ADAMEC, Vilém, ŠENOVSKÝ, Michail, VANĚK, Michal. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006. 86 s. ISBN: 80-86634-52-4 2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Prováděcí předpisy k uvedeným zákonům

Recommended literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-55-8, 97 stran. Adamec, V., Šenovský, M., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, SPBI Spektrum, 2006, Ostrava, 86 stran, 1.vydání, ISBN: 80-86634-52-4 Šenovský, M.; Adamec, V.: Ochrana kritické infrastruktury. Knižnice SPBI Ostrava, 2006. ISBN: 978-80-7385-025-8, 142 stran.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Hodnocení studenta specializovaným pracovištěm, kde vykonával praxi.

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Guided practice is focused on: 1. Territorial crisis management system 2. Security planning 3. Management of Emergencies in Territory 4. Protection of the population 5. Information systems for security management 6. Critical Infrastructure

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: 80 hour practice.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Completion of practice to the required extent.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter