050-0455/01 – Exkurze v Chemické laboratoři Frenštát p. R. (EvChLF)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity1
Garant předmětuIng. Lenka Brumarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Brumarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí interpretovat znalosti o způsobech detekce, odběru vzorků a vyhodnocování koncentrací nebezpečných látek v podmínkách chemických laboratoří hasičských záchranných sborů krajů

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Seznámení studentů se způsoby detekce, odběru vzorků a vyhodnocování koncentrací nebezpečných látek.

Povinná literatura:

1. BARTLOVÁ, Ivana. Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků. 2., rozš. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 9788073851125. 2. POKYN 49 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 29. listopadu 2016,: působnost a úkoly chemických laboratoří Hasičského záchranného sboru České republiky. In: Praha, 2016, ČR. Dostupné také z: http://metodika.cahd.cz/ostatni/SIAR%202016-49%20Chemicke%20laboratore%20HZSCR.pdf

Doporučená literatura:

1. BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky. 2. rozš. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-59-3 2. MALÉŘOVÁ L., ADAMEC, V., POKORNÝ, J. Expert Preparedness of Crisis Staff: Traffic Accident with Leak of Dangerous Substance. 20TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2016 [online]. Lithuania: Kaunas University of Technology, 2016, pages 794-797 [cit. 2017-11-04]. 3. [HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE]. Dangerous substances and explosive atmospheres: Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002. 2nd ed. Sudbury: HSE Books, 2013. ISBN 9780717666164.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na základě získaných poznatků vypracují studenti zprávu o absolvované exkurzi, která bude podkladem pro získání zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Exkurze je zaměřena na: 1. Způsoby detekce nebezpečných látek 2. Způsoby odběru vzorků nebezpečných látek 3. Způsoby vyhodnocení koncentrací nebezpečných látek 4. Způsoby provádění laboratorních prací na místě zásahu. 5. Způsoby chemického monitorování životního prostředí 6. Způsoby chemického a radiačního průzkumu 7. Způsoby při nálezu zdrojů ionizujícího záření a jejich přeprava

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Absolvovaní exkurze.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku