050-0456/01 – Exkurze na ČHMU Ostrava (EnČHMU)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s funkcí ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. Úkolem je pochopení problematiky a způsobu sledování příčin vedoucích ke znečišťování a poškozování území, vodních ekosystémů a součinnosti s orgány státní správy a složek IZS.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Výstup: Studenti budou znát problematiku a způsob sledování příčin vedoucích ke znečišťování a poškozování území, vodních ekosystémů a součinnosti s orgány státní správy a složek IZS. Organizace: Studenti navštíví v rámci exkurze ČHMU v Ostravě a budou seznámeni se systémy prognózování vývoje hydrometeorologické situace v souvislosti s řešením mimořádné události. Seznámení s problematikou a způsobem sledování příčin vedoucích ke znečišťování a poškozování území, vodních ekosystémů a součinnosti s orgány státní správy a složek IZS.

Povinná literatura:

1. ADAMEC, V. a kol. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: Spektrum, 2012. 131 s. ISBN 978-80-7385-118-7. 2. KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: Spektrum, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6.

Doporučená literatura:

1. Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení posluchače s funkcí ústředního státního ústavu České republiky pro obory: • čistota ovzduší, • hydrologie, • jakost vody, • klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu formou exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na semináři/exkurzi na ČHMU.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku