050-0456/01 – Excursion at ČHMU Ostrava (EnČHMU)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to acquaint students with the function of the Central State Institute of the Czech Republic in the fields of air purity, hydrology, water quality, climatology and meteorology as objective professional services provided primarily for state administration. The task is to understand the issues and the way of monitoring the causes leading to pollution and damage to the territory, aquatic ecosystems and interaction with the state administration bodies and the IRS components.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations
Other activities

Summary

Výstup: Studenti budou znát problematiku a způsob sledování příčin vedoucích ke znečišťování a poškozování území, vodních ekosystémů a součinnosti s orgány státní správy a složek IZS. Organizace: Studenti navštíví v rámci exkurze ČHMU v Ostravě a budou seznámeni se systémy prognózování vývoje hydrometeorologické situace v souvislosti s řešením mimořádné události. Seznámení s problematikou a způsobem sledování příčin vedoucích ke znečišťování a poškozování území, vodních ekosystémů a součinnosti s orgány státní správy a složek IZS.

Compulsory literature:

1. ADAMEC, V. a kol. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: Spektrum, 2012. 131 s. ISBN 978-80-7385-118-7. 2. KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: Spektrum, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6.

Recommended literature:

1. Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace. Povinná účast na exkurzi.

E-learning

Other requirements

Compulsory participation in the excursion.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Presentation of the student with the function of the Central State Institute of the Czech Republic for the following fields: • air cleanliness, • hydrology, • water quality, • Climatology and meteorology, as objective professional services provided primarily for state administration through excursion.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Povinná účast na semináři/exkurzi na ČHMU.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Submission and successful defense of the term paper.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer