050-0505/03 – Nebezpečné látky a odpady II. (NLO II)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLO067 doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty odebírat vzorky s vybranými nebezpečnými látkami, identifikovat je, stanovit jejich nebezpečné vlastnosti, určit možná rizika a reakci záchranného systému na ně.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Studenti se v tomto předmětu seznámí se základními pravidly pro odběr vzorků materiálů kontaminovaných nebezpečnou látkou, případně plynných nebezpečných látek a zkoumáním jejich vlastností v laboratoři. Výuka je koncipována jako podpůrný informační zdroj pro štáb zdolávání mimořádných událostí při zásazích s únikem nebezpečných látek. Součástí cvičení je i stanovení doporučení likvidace předmětných nebezpečných látek, případně ochranná opatření pro obyvatelstvo a zasahující složky IZS.

Povinná literatura:

Bartlová, I.; Balo, K: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, 2007. ISBN: Bartlová, I.: Nebezpečné látky I. SPBI Spektrum, 2005. ISBN: 80-86634-59-3 Wichterlová, J.: Chemie nebezpečných anorganických látek. SPBI Spektrum, 2001. ISBN: 80-86111-92-X

Doporučená literatura:

Kotinský, P.; Hejdová, J.: Dekontaminace. SPBI Spektrum, 2003. ISBN: 80-86634-31-0 Šenovský, M.; Balog, K.; Hanuška, Z.; Šenovský, P.: Nebezpečné látky II. SPBI Spektrum, 2004. ISBN: 80-86634-47-7 Balog. K.; Bartlová, I.: Základy toxikologie. SPBI Spektrum, 1998. ISBN: 80-86111-29-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování seminární práce dle pokynů vyučujícího, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program výuky: -provozní řády laboratoří toxických látek, -provozní řády biologických laboratoří, -postup vyšetřování nálezů s rizikem přítomnosti CBRN látek ve stacionálních a mobilních laboratořích, -pravidla příjmu podezřelých zásilek, -postup a detekce nebezpečných látek v ovzduší, -identifikace vysoce toxických látek pomocí kombinace plynová chromatografie-hmotnostní spektroskopie, -dekontaminace osob a laboratoří

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Podmínky na povinnou účast dle studijního řádu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: -

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní