050-0513/01 – Logistika krizového managementu (LogKM)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuIng. Libor Folwarczny, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL014 Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s logistickými procesy probíhajícími během krizové situace a jejího řešení. Lidé, kteří budou v budoucnu řešení krizových situací plánovat, musí být schopni aplikovat procesy, které v pozadí řešení probíhají.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Logistika je prezentována jako disciplína, která se zabývá rozmísťováním zdrojů, jimiž jsou zásoby, výrobní kapacity, lidé a informace a slaďováním řetězců činností, jež jsou nutné k bezchybnému uspokojování potřeb zasahujících složek. Obecně jde o uplatnění určitých pravidel pro sladění řetězců aktivit mnoha spolupracujících subjektů tak, aby bylo dosaženo zamýšleného efektu.

Povinná literatura:

1. DANĚK, Jan. Logistika. Skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0705-X. 2. GROS Ivan. Logistika. Skripta - Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1996. ISBN 80-7080-262-6. 3. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 73/2000. 4. Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 64/1999. 5. Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 27/1993. 6. Působnost SSHR. Správa státních hmotných rezerv České republiky [online]. ©2012 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.sshr.cz/cinnosti/stranky/pusobnost_sshr.aspx.

Doporučená literatura:

1. DANĚK, Jan. Logistika. Skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0705-X. 2. GROS Ivan. Logistika. Skripta - Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1996. ISBN 80-7080-262-6. 3. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 73/2000. 4. Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 64/1999. 5. Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 27/1993. 6. Působnost SSHR. Správa státních hmotných rezerv České republiky [online]. ©2012 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.sshr.cz/cinnosti/stranky/pusobnost_sshr.aspx.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Literatura: 1. DANĚK, Jan. Logistika. Skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0705-X. 2. GROS Ivan. Logistika. Skripta - Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1996. ISBN 80-7080-262-6. 3. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 73/2000. 4. Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 64/1999. 5. Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 27/1993. 6. Působnost SSHR. Správa státních hmotných rezerv České republiky [online]. ©2012 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.sshr.cz/cinnosti/stranky/pusobnost_sshr.aspx.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí logistiky a její vývoj 2. Strategie a cíle logistiky, členění logistiky 3. Logistika jako služba 4. Logistické náklady 5. Poskytovatel logistických služeb 6. Skladování 7. Doprava - v krizových situacích 8. Pasívní prvky logistických systémů 9. Aktivní prvky logistických systémů 10 Logistické technologie - pro krizové stavy 11. Hospodářská opatření pro krizové stavy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  (35)
                Semestrální projekt Semestrální projekt 35  15
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku