050-0513/02 – Logistika krizového managementu (LogKM)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětuIng. Libor Folwarczny, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL014 Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s logistickými procesy probíhajícími během krizové situace a jejího řešení. Lidé, kteří budou v budoucnu řešení krizových situací plánovat, musí být schopni aplikovat procesy, které v pozadí řešení probíhají.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Logistika je prezentována jako disciplína, která se zabývá rozmísťováním zdrojů, jimiž jsou zásoby, výrobní kapacity, lidé a informace a slaďováním řetězců činností, jež jsou nutné k bezchybnému uspokojování potřeb zasahujících složek. Obecně jde o uplatnění určitých pravidel pro sladění řetězců aktivit mnoha spolupracujících subjektů tak, aby bylo dosaženo zamýšleného efektu.

Povinná literatura:

1. DANĚK, Jan. Logistika. Skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0705-X. 2. GROS Ivan. Logistika. Skripta - Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1996. ISBN 80-7080-262-6. 3. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 73/2000. 4. Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění posledních předpisů. 5. Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 64/1999. 6. Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, částka 27/1993.

Doporučená literatura:

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění posledních předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy logistiky. 2. Logistika krizového managementu všeobecně. 3. Účel a funkce hospodářských opatření pro krizové stavy. 4. Legislativní vymezení hospodářských opatření pro krizové stavy. 5. Úkoly vlády, ústředních správních úřadů, České národní banky, krajských úřadů, obecních úřadů obce s rozšířenou působností a orgánů územních samosprávných celků v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. 6. Postavení a činnost Správy státních hmotných rezerv. 7. Nouzové zásoby ropy. 8. Řešení stavu ropné nouze. 9. Řešení stavů nouze v plynárenství a elektroenergetice. 10. Fungování systému hospodářských opatření pro krizové stavy v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36
Rozsah povinné účasti: Zpracování seminární práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku