050-0514/01 – Havarijní plánování (HPL)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI0050 Ing. Eliška Polcarová
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
WOJ0036 Mgr. Jana Wojnarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uplatnění znalostí z oblasti analýzy rizika a její aplikace ve oblasti analýzy územního celku. Pochopení základních pravidel daných legislativou pro systém havarijního plánování. Uplatnění znalostí z ostatních předmětů oboru při tvorbě havarijních plánů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět havarijní plánování je koncipován jako aplikace znalostí z oblastí činností IZS, ochrany obyvatelstva a zvládání mimořádných událostí. V rámci obsahové struktury prochází studenti potřebami, filozofií a tvorbou havarijní dokumentace, jak na úrovni jednotlivých organizací ve smyslu organizací pracujících s nadlimitním množstvím nebezpečných látek, tak z pohledu havarijních plánů krajů. Přehled přednášek: Př.1 Plánování jako proces Př.2 Obecný úvod do havarijního plánování Př.3 Havarijní plán kraje Př.4-5 Stanovení zóny havarijního plánování Př.6 Vnější havarijní plány (VHP „pro jaderné zařízení“, VHP „pro chemické zařízení“) Př.7-8 Vnitřní havarijní plány a související dokumenty (bezpečnostní program prevence závažné havárie, bezpečnostní zpráva, HP „ jaderného zařízení“, HP „chemického zařízení“) Př.9 Poplachové plány Př.10-12 Vybrané plány konkrétních činností (plány varování a vyrozumění, traumatologický plán, plán evakuace, plán dekontaminace, plány nouzového přežití obyvatelstva, plán hygienických a protiepidemických opatření, plán individuální ochrany obyvatelstva, plán ukrytí obyvatelstva) Př.13 Povodňové plány Př.14 Shrnutí předmětu

Povinná literatura:

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Dana KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 97 s. SPBI Spektrum: Červená řada, 39. ISBN 80-866-3455-8. ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI), 2012. SPBI Spektrum: Červená řada, 79. ISBN 978-80-7385-108-8. SMETANA, Marek, Dana KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890.

Doporučená literatura:

Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru není prováděná kontrola znalostí

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. PLÁNOVÁNÍ JAKO PROCES 2. PLÁNOVÁNÍ JAKO SOUČÁST MANAGEMENTU • HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP 3. HAVARIJNÍ PLÁN KRAJE • A. INFORMAČNÍ ČÁST • B. OPERATIVNÍ ČÁST • C. PLÁNY KONKRÉTNÍ ČINNOSTÍ 4. VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁNY • VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN „ PRO JADERNÉ ZAŘÍZENÍ“ • VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN „ PRO CHEMICKÉ ZAŘÍZENÍ“ • PODKLADY PRO STANOVENÍ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VHP 5. VNITŘNÍ HAVARIJNÍ PLÁNY • VNITŘNÍ HAVARIJNÍ PLÁN „ JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ“ • VNITŘNÍ HAVARIJNÍ PLÁN „CHEMICKÉHO ZAŘÍZENÍ“ A DALŠÍ DOKUMENTY 6. POPLACHOVÉ PLÁNY • POPLACHOVÝ PLÁN IZS KRAJE • ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN IZS • STUPNĚ POPLACHU • POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE 7. PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ • PLÁN VYROZUMĚNÍ • TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN • PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA (EVAKUAČNÍ PLÁN) • PLÁN ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI • PLÁN DEKONTAMINACE • PLÁN OCHRANY KULTURNÍCH PAMÁTEK • PLÁN NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA • PLÁN MONITOROVÁNÍ • PLÁN HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ • POHOTOVOSTNÍ PLÁN VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ • PLÁN ODSTRANĚNÍ ODPADŮ VZNIKLÝCH PŘI MU NEBO PLÁN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKLÝMI PŘI ZÁVAŽNÉ HAVÁRII • PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A HROMADNÝMI INFORMAČNÍMI PROSTŘEDKY • PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA • PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA • PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA 8. PLÁNY PODLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA 9. POVODŇOVÉ PLÁNY

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok