050-0514/02 – Havarijní plánování (HPL)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI0050 Ing. Eliška Polcarová, MDisresSDev
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
TOM0174 Ing. Kateřina Tomanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uplatnění znalostí z oblasti analýzy rizika a její aplikace ve oblasti analýzy územního celku. Pochopení základních pravidel daných legislativou pro systém havarijního plánování. Uplatnění znalostí z ostatních předmětů oboru při tvorbě havarijních plánů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět havarijní plánování je koncipován jako aplikace znalostí z oblastí činností IZS, ochrany obyvatelstva a zvládání mimořádných událostí. V rámci obsahové struktury prochází studenti potřebami, filozofií a tvorbou havarijní dokumentace, jak na úrovni jednotlivých organizací ve smyslu organizací pracujících s nadlimitním množstvím nebezpečných látek, tak z pohledu havarijních plánů krajů. Přehled přednášek: Př.1 Plánování jako proces Př.2 Obecný úvod do havarijního plánování Př.3 Havarijní plán kraje Př.4-5 Stanovení zóny havarijního plánování Př.6 Vnější havarijní plány (VHP „pro jaderné zařízení“, VHP „pro chemické zařízení“) Př.7-8 Vnitřní havarijní plány a související dokumenty (bezpečnostní program prevence závažné havárie, bezpečnostní zpráva, HP „ jaderného zařízení“, HP „chemického zařízení“) Př.9 Poplachové plány Př.10-12 Vybrané plány konkrétních činností (plány varování a vyrozumění, traumatologický plán, plán evakuace, plán dekontaminace, plány nouzového přežití obyvatelstva, plán hygienických a protiepidemických opatření, plán individuální ochrany obyvatelstva, plán ukrytí obyvatelstva) Př.13 Povodňové plány Př.14 Shrnutí předmětu

Povinná literatura:

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Dana KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 97 s. SPBI Spektrum: Červená řada, 39. ISBN 80-866-3455-8. ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI), 2012. SPBI Spektrum: Červená řada, 79. ISBN 978-80-7385-108-8. SMETANA, Marek, Dana KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890.

Doporučená literatura:

Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru není prováděná kontrola znalostí

E-learning

Další požadavky na studenta

Je vyžadován aktivní přístup a minimálně 80% účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Př.1 Plánování jako proces Př.2 Obecný úvod do havarijního plánování Př.3 Havarijní plán kraje Př.4-5 Stanovení zóny havarijního plánování Př.6 Vnější havarijní plány (VHP „pro jaderné zařízení“, VHP „pro chemické zařízení“) Př.7-8 Vnitřní havarijní plány a související dokumenty (bezpečnostní program prevence závažné havárie, bezpečnostní zpráva, HP „ jaderného zařízení“, HP „chemického zařízení“) Př.9 Poplachové plány Př.10-12 Vybrané plány konkrétních činností (plány varování a vyrozumění, traumatologický plán, plán evakuace, plán dekontaminace, plány nouzového přežití obyvatelstva, plán hygienických a protiepidemických opatření, plán individuální ochrany obyvatelstva, plán ukrytí obyvatelstva) Př.13 Povodňové plány Př.14 Shrnutí předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičeních, splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní