050-0517/03 – Civil Protection II. (OOB-II)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. David Řehák, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ068 Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.
BRA0039 Ing. Veronika Brabcová
FOL014 Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
KOV0145 Ing. Miloš Kovalčík
OND0189 Ing. Vendula Onderková
REH0032 doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students have detailed knowledge of technical, organizational, material and financial measures in the organization of population protection measures. Students are able to analyse objective needs and its application in practice depending on the type of emergency or crisis situation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The education follows the subject Population Protection I. It intensifies knowledge of task and civil protection provisions to the very level of their particular planning, elementary projecting and solution of constructions. It is the base for getting of professional competence in the field.

Compulsory literature:

Řehák, D., Folwarczny, L. Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-117-0. Folwarczny, L., Pokorný, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 75 s. ISBN: 978-80-86466-50-7.

Recommended literature:

Mabee, M. The Civil Defense Book: Emergency Preparedness for a Rural or Suburban Community. 2nd edit. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 196 p. ISBN 978-1974320943 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15. dubna 2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění. 2008. 16 s. Čj. MV-24666-1/PO-2008. ČSN 73 9010. Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 52 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Attendance at tutorial: 70% Prezentation on actual theme.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction of subject 2. Civil Protection during Extraordinary Events 3. Special Support for Evacuation 4. Emergency Supply of Drinking Water During Crisis States 5. Civil Protection Facilities Without Legal Identity 6. Civil Protection Buildings and Their Technical Equipment 7. Design and Construction of Civil Protection Buildings 8. Maintenance of Permanent Shelters of Civil Protection 9. Building the Improvised Shelters 10. Technical Equipment of Civil Protection 11. Chemon and Centrum Training

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  20
        Examination Examination 55  31
Mandatory attendence parzicipation: Participation of 70% on exercises.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner