050-0517/04 – Civil Protection II. (OOB-II)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantorprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FLY0006 Ing. Lucie Flynnová
HAR0146 Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
JAN0636 Bc. Heidi Janečková
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
STU0133 Dominika Štuberová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students have detailed knowledge of technical, organizational, material and financial measures in the organization of population protection measures. Students are able to analyse objective needs and its application in practice depending on the type of emergency or crisis situation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The education follows the subject Population Protection I. It intensifies knowledge of task and civil protection provisions to the very level of their particular planning, elementary projecting and solution of constructions. It is the base for getting of professional competence in the field.

Compulsory literature:

Řehák, D., Folwarczny, L. Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-117-0. Folwarczny, L., Pokorný, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 75 s. ISBN 978-80-86466-50-7.

Recommended literature:

Mabee, M. The Civil Defense Book: Emergency Preparedness for a Rural or Suburban Community. 2nd edit. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 196 p. ISBN 978-19-7432-094-3. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15. dubna 2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění. 2008. 16 s. Čj. MV-24666-1/PO-2008. ČSN 73 9010. Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 52 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

LMS

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. System of effective selective radio signalling 2. Technical requirements for final warning components and monitoring system of the final warning components 3. Planning and securing of object and area evacuation 4. Emergency drinking water supply in emergency situations 5. Design and construction of civil protection buildings 6. Building the improvised shelters 7. Technical aspects of temporary sheltering 8. Technical means of civil protection 9. The role of volunteers, humanitarian organizations and municipalities in fulfilling the civil protection tasks 10. Civil protection requirements for buildings and spatial planning 11. Preparation of training evacuation plan

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  20
        Examination Examination 55  31 3
Mandatory attendence participation: -

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: -

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.