050-0518/02 – Ochrana obyvatelstva I. (OOB-I)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. David Řehák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL014 Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
RUZ059 Ing. Petra Legierská, Ph.D.
REH0032 doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní úroveň znalostí o opatřeních připravovaných a realizovaných k zajištění bezpečnosti obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí. Provést analýzu historie systému ochrany obyvatelstva v České republice, ale i ve světě a tím přispět k pochopení současného stavu, základních dokumentů, na základě kterých, je celá oblast řešena a výhledu do budoucna.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka je zaměřena na základní úkoly a opatření k ochraně obyvatelstva, které jsou dány "Ženevskými konvencemi" a legislativou v ČR. Vysvětluje plánování, řízení a zabezpečování těchto úkolů jak v době míru při pohromách a katastrofách, tak i za válečného stavu při použití zbraní hromadného ničení.

Povinná literatura:

1. ŘEHÁK, D., MARTÍNEK, B., RŮŽIČKOVÁ, P. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. 131 s. ISBN 978-80-7385-169-9. 2. KRATOCHVÍLOVÁ, D., D. KRATOCHVÍLOVÁ ml., L. FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. 3. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 4. Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 5. Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. 6. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 75 s. ISBN 978-80-86466-50-7.

Doporučená literatura:

[1] Ministerstvo vnitra České republiky. [on-line]. Dostupné z WWW: http://www.mvcr.cz [2] Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. [on-line]. Dostupné z WWW: http://www.ioolb.cz [3] Emergency Management. [on-line]. Dostupné z WWW: http://www.emergencymanagement.org

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům je doporučována účast na přednáškách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Blok 1: Úvod do problematiky - Historie civilní ochrany - Ženevské úmluvy - Aktuální bezpečnostní hrozby - Koncepce ochrany obyvatelstva Blok 2: Základní opatření ochrany obyvatelstva - Záchranné a likvidační práce - Varování a poskytování informací - Provizorní ukrytí - Improvizovaná ochrana proti účinkům nebezpečných látek - Evakuace - Nouzové přežití - Monitoring a dekontaminace - Humanitární a dobrovolnická pomoc Blok 3: Organizace ochrany obyvatelstva - Řídící a výkonné složky v ochraně obyvatelstva - Realizace opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech naturogenního charakteru - Realizace opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech antropogenního charakteru - Příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku