050-0520/01 – Bezpečnostní informatika I. (BI1)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
HRD032 Ing. Pavel Hrdina
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0
distanční Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

základní znalosti z oblasti - teorie informace - šifrovaní - elektronického podpisu - telekomunikační legislativy

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Informace a informační technologie jsou hybnou silou moderní společnosti. Proto je potřeba aby se studenti seznámili se základními pojmy teorie informace obecně i s praktickým pohledem aplikace moderních informačních technologií. Během studia tohoto předmětu se studenti seznámí také s ustanoveními autorského zákona, zejména jeho ustanoveními zabývajícími se šířením programů a jiných autorských děl šířenými v elektronické podobě.

Povinná literatura:

Šenovský, P.: Bezpečnostní informatika I. Skriptum, 6. vydání, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2014, 111 str., dostupné z http://lms.vsb.cz [cit. 2014-01-22]

Doporučená literatura:

1. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Available from WWW http://www.micr.cz/upload_file/20030205161312_Z_227_2000.pdf 2. Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3. Zákon 121/2000 Sb., Autorský zákon.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška 2. Informatiky, informace a její význam 3. Software - členění 4. Hardware - členění 5. Internet, historický vývoj, služby, hledání informací 6. Hashovací funkce, MD, SHA, RIPEMD 7. Kryptografie - historický vývoj, symetrické, asymetrické, DES, RSA 8. Bezpečnostní značení 9. Bezpečnostní značení 10. Elektronický podpis, licencování SW, autorský zákon 11. Peer - to - peer sdílení souborů, distribuované výpočty 12. Připojování mobilních zařízení, konvergence technologií 13. Bezpečnostní aspekty využívání informačních technologií 14. Shrnutí

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku