050-0522/01 – Vybrané kapitoly TPO (VKTPO)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení si potřebných znalostí z oblasti požární ochrany pro získání odborné způsobilosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá znalosti o činnosti JPO v prostředí s nebezpečnými látkami, informační podpoře velitele zásahu o nebezpečných látkách. V oblasti IZS a JPO o soustřeďování sil a prostředků, spolupráci složek IZS a reakci JPO na teroristické hrozby. Absolvováním předmětu si student doplní znalosti o IZS a JPO získané v jiných předmětech na rozsah, nutný pro splnění požadavků Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti podle § 72 zákona 133/1985 Sb.

Povinná literatura:

Šenovský, M. a kol. Vybrané kapitoly z požární ochrany I. Skriptum. Šenovský, M. a kol. Vybrané kapitoly z požární ochrany II. Skriptum. Šenovský, M. a kol. Vybrané kapitoly z požární ochrany III. Skriptum.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminárních prací na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jednotky požární ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami - Informační podpora o nebezpečných látkách velitele zásahu - Činnost jednotek požární ochrany v místě nasazení - Integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany. - Soustřeďování sil a prostředků - Spolupráce složek IZS - Reakce systému jednotek požární ochrany na teroristické hrozby.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.