050-0524/01 – Management of Crisis Situations (MKS)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
BER02 Ing. Petr Berglowiec
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
TOM0174 Ing. Kateřina Tomanová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course is aimed to extend the knowledge and acquire skills in the management of crisis situations. The theoretical part of course expands knowledge in crisis management and it is focused primarily on solving crisis situations using Crisis Staffs based on case studies of selected types of crisis situations. In the practical part of course the students will be through the solution selected model scenarios of emergency and crisis situations, consolidate obtained knowledge and they will acquiring the new skills needed for practice in Crisis Staffs.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course is aimed to extend the knowledge and acquire skills in the management of crisis situations. The theoretical part of course expands knowledge in crisis management and it is focused primarily on solving crisis situations using Crisis Staffs based on case studies of selected types of crisis situations. In the practical part of course the students will be through the solution selected model scenarios of emergency and crisis situations, consolidate obtained knowledge and they will acquiring the new skills needed for practice in Crisis Staffs.

Compulsory literature:

- Alberts David S. and Richard E. Hayes. Power to the Edge: Command and Control in the Information Age’. Information Age Transformation Series, DoD Command and Control Research Program (CCRP), Washington, D.C. June 2003 - Adamec, V., Krizové štáby veřejné správy, SPBI Spektrum, 2013, Ostrava, 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-139-2 - Adamec, V., Metodika pro školení pracovníků krizového managementu, 58 s.., ve stádiu certifikace - Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI Spektrum, 2001, Ostrava, ISBN: 80-86111- 95-4 - Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2011. In Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 9, částka 6, Vydán dne 30. listopadu 2011 - Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky. Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 3/2007. - Postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení. Pokyn č. 7/2009 generálního ředitele HZS ČR ze dne 3. února 2009.

Recommended literature:

- Bojový řád jednotek požární ochrany, MV-GŘ HZS ČR, Praha, 2002 - Katalog typových činností složek IZS, MV-GŘ HZS ČR, Praha, 2007 - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), - Prováděcí a metodické předpisy k citovaným zákonům

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Design and elaboration of possible scenarios for training Assessment of safety in the territory Designing and processing reports for communicating with the public

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
050-0507 CNP Civil Emergency Preparedness Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Summary of lecture topics: - Introduction to Emergency Management, - Carrying of preparation for solving crisis situations, - Principles of cooperation and communication within a team - The safety documentation of Crisis Staff - Information support for working of Crisis Staff , - Evaluation of current security situation in the territory, - Activities of the Standing Working Group Crisis Staff during resolving crisis situations, - Activities of the Crisis Staff during resolving crisis situation, - Principles of organization and management of education process of persons classified under crisis staffs, - Case studies of selected crisis situations (floods, discharges of dangerous substances, widespread fires, the threat of terrorist attack, etc.)).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  10
        Examination Examination 60  10
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner